เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > เทคโนโลยีแม่พิมพ์พลาสติก

เทคโนโลยีแม่พิมพ์พลาสติก

43-MOT-01
 
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับสมบัติของพลาสติก การผลิตพลาสติก กรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและแม่พิมพ์พลาสติก รวมถึงวัสดุที่ใช้ในการทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. คุณสมบัติของพลาสติก
2. ชนิดของพลาสติก
3. การเตรียมวัตถุดิบในการผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก
4. กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
- กรรมวิธีการฉีดพลาสติก
- กรรมวิธีการอัดพลาสติก
- กรรมวิธีการเป่าพลาสติก
5. เครื่องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
- เครื่องฉีดพลาสติก
- เครื่องอัดพลาสติก
- เครื่องเป่าพลาสติก
6. หลักการทำงานของแม่พิมพ์
- แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
- แม่พิมพ์อัดพลาสติก
- แม่พิมพ์เป่าพลาสติก
7. กรรมวิธีการสร้างแม่พิมพ์
- เครื่องจักรและเครื่องมือในการสร้างแม่พิมพ์
8. วัสดุที่ใช้ทำแม่พิมพ์
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ผู้ที่ยังขาดความรู้พื้นฐานด้านการผลิตและปฏิบัติงานสัมพันธ์กับการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกหรือแม่พิมพ์พลาสติก หรือผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคพื้นฐานทางด้านกระบวนการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเพิ่มเติม
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
มีประสบการณ์ทำงานในสายการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกหรือแม่พิมพ์พลาสติก
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
-
 
หลักสูตรต่อเนื่อง/สัมพันธ์
1. การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (43-MOT-31 Plastic Injection Mould Design)
2. เทคโนโลยีการฉีดพลาสติก (43-MOT-51 Plastic Injection Moulding)
 
ระยะเวลาการอบรม
2 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
12 ท่าน
 
ค่าอบรม
6,000บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
DOWNLOAD
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook