เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกโดยใช้ NX Mold Wizard

การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกโดยใช้ NX Mold Wizard

43-MOT-32
 
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบสามมิติได้โดยอัตโนมัติ ด้วยโปรแกรม NX Mold Wizard
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. หลักการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
2. การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบสามมิติโดยอัตโนมัติ ด้วยโปรแกรม NX Mold Wizard
- การกำหนดทิศทางการเปิด-ปิดแม่พิมพ์
- การเผื่อค่าหดตัว (Shrinkage) ให้กับชิ้นงาน
- การออกแบบและสร้างผิวแบ่งแม่พิมพ์ (Parting Surface)
- การออกแบบและสร้างชิ้นส่วน Core และ Cavity
- การออกแบบและสร้างชิ้นส่วน Insert
- การออกแบบและสร้าง Mould Base
- การออกแบบและสร้างระบบป้อนพลาสติก (Feeding System)
- การออกแบบและสร้างระบบหล่อเย็น (Cooling System)
- การออกแบบและสร้างระบบปลดชิ้นงาน (Ejection System)
- การเขียนแบบภาพประกอบแม่พิมพ์ (Mould Assembly Drawing)
3. ปฏิบัติการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบสามมิติ
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และต้องการเรียนรู้เทคนิคการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบสามมิติโดยอัตโนมัติ
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. มีความสามารถในการอ่านแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
2. มีความสามารถในการเขียนภาพสามมิติโดยใช้โปรแกรม CAD 3D
3. ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (43-MOT-31 Plastic Injection Mould Design) มาแล้ว
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม NX Mold Wizard
 
หลักสูตรต่อเนื่อง/สัมพันธ์
1. การทำนายผลการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกโดยใช้ CAE (43-MOT-41 CAE for Mould Design)
2. เทคโนโลยีการฉีดพลาสติก (43-MOT-51 Plastic Injection Moulding)
 
ระยะเวลาการอบรม
4 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
10 ท่าน
 
ค่าอบรม
8,900บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
DOWNLOAD
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook