เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > Jig และ Fixture สำหรับงาน Machining

Jig และ Fixture สำหรับงาน Machining

44-JIG-01
 
วัตถุประสงค์
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจหลักการทำงานของ Jig & Fixture รู้จักชิ้นส่วนต่างๆ ของ Jig & Fixture รวมไปถึงหน้าที่การทำงานของชิ้นส่วนนั้น และปรับปรุง Jig & Fixture เพื่อประยุกต์การใช้งานได้
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. หลักการของ Jig & Fixture และองค์ประกอบในการผลิต
2. ส่วนประกอบของ Jig & Fixture
- โครงหรือฐานของ Jig & Fixture
- อุปกรณ์รองรับชิ้นงาน
- ปลอกนำเจาะ
- อุปกรณ์บังคับตำแหน่ง
- อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
3. การบังคับการเคลื่อนที่ของชิ้นงานและหลักการออกแบบ Jig & Fixture
4. Modular Jig & Fixture สำหรับงาน Machining
5. การจับยึดชิ้นงานในลักษณะต่างๆ
6. ชิ้นส่วนมาตรฐานของ Jig & Fixture
7. กรณีศึกษาเพื่อการออกแบบ และปรับปรุง Jig & Fixture
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ Jig & Fixture เบื้องต้น และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสายการผลิตทางด้านงาน Machining
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
ผู้ที่จบการศึกษาในระดับ ปวช. หรือ มีประสบการณ์ในสายงานการผลิตอย่างน้อย 2 ปี
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. Jig & Fixture Model
2. Modular Jig & Fixture
 

 
ระยะเวลาการอบรม
2 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
15 ท่าน
 
ค่าอบรม
5,200บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook