เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > เทคนิคงาน EDM ระดับที่ 1

เทคนิคงาน EDM ระดับที่ 1

41-EDM-01
 
วัตถุประสงค์
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถที่จะกำหนดขนาดและเลือกใช้วัสดุในการทำ Electrode คุณสมบัติของสารตัวนำในงาน EDM ปฏิบัติงานกับเครื่อง EDM สร้างรายการคำสั่งที่ใช้ควบคุมเครื่อง EDM การบำรุงรักษาเครื่อง EDM
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. นิยามของงาน EDM
2. หลักการทำงานของเครื่อง EDM
3. วัสดุที่ใช้ในการทำ Electrode
- การเลือกใช้วัสดุในการทำ Electrode
- การกำหนดจำนวน Electrode ในการ EDM
- การกำหนดขนาด Electrode
4. สารตัวนำในงาน EDM
- คุณสมบัติของสารตัวนำ
- การกำหนดวิธีการฉีดไล่เศษ
- ความสัมพันธ์ระหว่างสารตัวนำกับการกัดกร่อน
5. การใช้คำสั่งในการควบคุมการทำงาน
- รายการคำสั่งของเครื่อง EDM
- การควบคุมขนาดของชิ้นงานสำเร็จ
- การแสดงผลการทำงานบนหน้าจอควบคุม
6. การปฏิบัติงานกับเครื่อง EDM
7. การบำรุงรักษาและความปลอดภัยในงาน EDM
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ช่างเทคนิค วิศวกร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนโลหะที่ใช้เครื่อง EDM
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1 ผู้จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต
2 ผู้มีประสบการณ์ในสายการผลิตชิ้นส่วนโลหะอย่างน้อย 2 ปี
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. เครื่อง EDM
2. EROWA SYSTEM
 
หลักสูตรต่อเนื่อง/สัมพันธ์
1. เทคนิคงาน EDM ระดับ 2 (41-EDM-02)
 
ระยะเวลาการอบรม
4 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
6 ท่าน
 
ค่าอบรม
11,500บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook