เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > พื้นฐานการวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน

พื้นฐานการวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน

63-VBA-10
 
วัตถุประสงค์
วิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเครื่องจักร เพื่อการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรก่อนการชำรุดเสียหายได้
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. หลักการและความเข้าใจในการวางกลยุทธ์งานบำรุงรักษาและทฤษฎีความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร และการวัดค่า
2. การวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร (ทฤษฎีและการปฏิบัติกับเครื่องมือวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน)
2.1 การเข้าใจเรื่อง Waveform, Spectrum และ FFT
2.2 ความเข้าใจเรื่องความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกับความ เร็วรอบ
2.3 ชนิดของ Amplitude ที่ใช้ในการวัด
2.4 การวัดค่าแบบ Overall
2.5 Phase และการสั่นสะเทือน
2.6 การวิเคราะห์แนวโน้มของความสั่นสะเทือน (Vibration Trending)
3. ลักษณะความผิดปกติพื้นฐานที่วิเคราะห์จากความสั่นสะเทือน
3.1 ลักษณะความผิดปกติที่เกิดจากการเสียสมดุลย์
3.2 ลักษณะความผิดปกติที่เกิดจากการเยื้องศูนย์
3.3 ลักษณะความผิดปกติที่เกิดจากการหลวมคลอน
3.4 ลักษณะความผิดปกติที่เกิดภายในลูกปืน
3.5 ลักษณะความผิดปกติที่เกิดกับฟันเฟือง
4. ศึกษา Vibration transducer แบบต่างๆ และ ศึกษาพารามิเตอร์มีมีผลกระทบกับความสมบูรณ์ในการได้มาซึ่งข้อมูล(Data Acquisition อาเช่น LOR, Fmax, Average, Anti aliasing, window เป็นต้น
5. การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรอุตสาหกรรม พร้อมกรณีศึกษา
6. ความถี่ธรรมชาติของเครื่องจักรปรากฏการณ์ Resonance และการตรวจสอบ
7. หลักการเบี้องต้นในการทำ field Balance และ ภาคปฏิบัติ
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา วิศวกรฝ่ายบำรุงรักษา ช่างเทคนิค หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
ผู้ที่ปฏิบัติงาน หรือมีประสบการณ์ในงานอุตสาหกรรมทั่วไปทางด้านบำรุงรักษา และที่เกี่ยวข้อง
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนยี่ห้อ CSI รุ่น 2120 6 ชุด
2. ชุดเครื่องจักรจำลองการสั่นสะเทือน 6 ชุด
3. โปรแกรมวิเคราะห์เชิงเวลา และเชิงความถี่ 12 ชุด
 

 
ระยะเวลาการอบรม
2 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
12 ท่าน
 
ค่าอบรม
9,000บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook