เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > ระบบควบคุมไฮดรอริกไฟฟ้าแบบวงจรปิด

ระบบควบคุมไฮดรอริกไฟฟ้าแบบวงจรปิด

21-HYD-28
 
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับอุปกรณ์และ คุณลักษณะทางด้านระบบไฮดรอลิกไฟฟ้าแบบวงจรปิด ในแง่ของการติดตั้ง การซ่อมบำรุง และปรับตั้งค่าพารามิเตอร์โดยสามารถเปรียบเทียบกับพรอปพอร์ชันนัลไฮดรอลิก ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับลักษณะงานในอุตสาหกรรม
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. ความหมาย ข้อดี-ข้อเสีย และความแตกต่างระหว่าง Open Loop Electro -Hydraulic และ Closed loop Electro Hydraulic
2. หลักการของ Closed Loop Electro Hydraulic
2.1 Block Diagram
2.2 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ Closed Loop Electro Hydraulic
2.3 คุณภาพของระบบควบคุม
3. โครงสร้าง, หลักการทำงาน และพฤติกรรมของ Proportional valve และ Servo valve
4. การอ่าน Bode Diagram
5. โครงสร้างและฟังก์ชั่นที่สำคัญของ Analog Electronic Amplifier Card
6. ความรู้เบื้องต้น คุณสมบัติ การปรับตั้ง และการเลือกใช้ตัวควบคุมแบบ P, I, D, PI, PD และ PID
7. พารามิเตอร์ของตัวควบคุม (P,I,D)
8. อุปกรณ์วัดสัญญาณป้อนกลับ (Feedback)
8.1 Pressure Transducer
8.2 Linear Transducer
8.3 Tacho generator Transducer
9. คุณลักษณะการทำงานของเครื่องจักรตามแบบ 1st และ 2nd order
10. Closed loop position control system
11. Closed loop speed control system
12. Closed loop pressure control system
13. องค์ประกอบที่มีผลต่อความเสถียรภาพของการควบคุมระบบ
14. การซ่อมและบำรุงรักษา
15. การประยุกต์ใช้ Closed loop Hydraulic ในงานต่าง ๆ
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ช่างเทคนิค หัวหน้างาน วิศวกร และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการออกแบบ การปฏิบัติงาน และงานซ่อมบำรุงในระบบควบคุมไฮดรอลิกไฟฟ้าแบบวงจรปิด และผู้สอนที่ต้องการเพิ่มทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระบบควบคุมไฮดรอลิกไฟฟ้า (AU-HYD-21) และหลักสูตรระบบควบคุมแบบพรอปพอร์ชันนัลไฮดรอลิก (AU-HYD-24) หรือผู้ที่ปฏิบัติ งานในด้านไฮดรอลิกไฟฟ้ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. Bosch Rexroth servo hydraulic 3 ชุด
2. Bosch Rexroth Proportional 3 ชุด
3. Bosch Rexroth Test box 3 ชุด
4. PC & Bodiv software 3 ชุด
5. HAMEG Osciloscope 3 ชุด
 

 
ระยะเวลาการอบรม
4 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
9 ท่าน
 
ค่าอบรม
13,000บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook