เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > การออกแบบหุ่นยนต์คาร์เทเชี่ยน (X-Y-Z) เพื่อการประยุกต์ใช้งานอุตสาหกรรม

การออกแบบหุ่นยนต์คาร์เทเชี่ยน (X-Y-Z) เพื่อการประยุกต์ใช้งานอุตสาหกรรม

21-ROB-20
 
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถที่จะ ...
1. เข้าใจหลักการพื้นฐานที่สำคัญของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบคาร์เทเชี่ยน (X-Y-Z)
2. คำนวณหาชิ้นส่วนทางกล อุปกรณ์ขับเคลื่อนทางไฟฟ้าและการใช้ตารางเพื่อเลือกอุปกรณ์มาใช้งานกับคาร์เทเชี่ยน (X-Y-Z) ได้
3. ประกอบอุปกรณ์ขับเคลื่อนทางแมคคานิกส์ ชุดขับเคลื่อนทางไฟฟ้า และชุดควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบาคาร์เทเชี่ยน (X-Y-Z) เพื่อการประยุกต์ใช้งานอาทิ เช่น งานหยอดกาว,งานจัดวางสิ่งของ, งานประกอบชิ้นส่วน เป็นต้น
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. การเปรียบเทียบดัชนีความเป็นอิสระ ความยืดหยุ่น ต้นทุน และความคุ้มทุนกับการผลิต
2. โครงสร้างการทำงาน ของหุ่นยนต์แบบคาร์เทเชียน
3. การเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของอุปกรณ์ทางแมคคานิกส์ เช่น Ball Screw / Timing Belts / Chain Linear Guide.. เป็นต้น
4. การเลือก Ball Screw, Timing Belt และ Linear Guide มาใช้งานด้วยวิธีการคำนวณและการเปิดตาราง
5. ประเภทของการขับเคลื่อนด้วยระบบต่าง ๆ เช่น DC motor, AC motor, Pneumatic, Stepping Motor เป็นต้น
6. การคำนวณและเปิดตารางเพื่อเลือก Servo motor และ Stepping motor มาใช้กับชุดขับเคลื่อนแมคคานิกส์แบบ Ball Screw และแบบ Timing Belt
7. ทดสอบฮาร์ดแวร์ด้วยโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุม
8. การต่อใช้งาน Motion controller card หรือ PLC กับ Servo Drive และ Stepping drive
9. การโปรแกรมเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่แบบ PTP, LIN CIRC
10. การแก้ไขโปรแกรม ให้สามารถประยุกต์ใช้งานกับงาน เช่น งานหยิบจับสิ่งของ และงานหยอดกาว เป็นต้น
11. การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบหุ่นยนต์ ความปลอดภัยและการเลือกอุปกรณ์ทดแทน
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ช่างเทคนิค หัวหน้างาน ผู้ที่ทำงานทางด้านปรับปรุงเครื่องจักรการผลิต และวิศวกรที่สนใจจะสร้างหุ่นยนต์คาร์เทเชียนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานตามความต้องการ
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
ผู้ที่มีความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับพื้นฐานวิชาแมคคานิกส์ พื้นฐานวิชาเครื่องกลไฟฟ้า พื้นฐานวิชานิวแมติก และคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. ชุดฝึกการออกแบบหุ่นยนต์ จำนวน 3 ชุด
2. คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งโปรแกรมใช้งาน 3 ชุด
3. อุปกรณ์ช่วยในการประกอบชุดฝึกการออกแบบหุ่นยนต์ 3 ชุด
 
หลักสูตรต่อเนื่อง/สัมพันธ์
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน (21-ROB-10)
 
ระยะเวลาการอบรม
3 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
6 ท่าน
 
ค่าอบรม
10,500บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook