เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > การออกแบบขับเคลื่อนทางกลสำหรับระบบอัตโนมัติ

การออกแบบขับเคลื่อนทางกลสำหรับระบบอัตโนมัติ

21-MEC-11
 
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถที่จะ...
1. อธิบายโครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องจักรที่เป็นระบบอัตโนมัติ
2. อธิบายการส่งกำลังประเภทต่าง ๆ และการเปลี่ยนรูปแบบของพลังงานในระบบการส่งกำลัง
3. เลือกใช้อุปกรณ์ส่งกำลัง และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพของงานและภาระที่เกิดขึ้น
4. ติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบส่งกำลัง
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. ลักษณะทั่วไปของ เครื่องจักรในระบบอัตโนมัติ
2. แรงและความแข็งแรงของวัสดุเบื้องต้น
3. อุปกรณ์ต้นกำลังที่ใช้ในเครื่องจักร เช่น กระบอกสูบ มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น
4. การส่งกำลังแบบต่าง ๆ
5. การเลือกใช้อุปกรณ์ส่งกำลังและอุปกรณ์ประกอบสำหรับระบบส่งกำลัง เช่น สายพาน เฟือง บอลสกรู คับปลิ้ง ตลับลูกปืน เป็นต้น
6. การเลือกใช้อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เช่น นัท สกรู สปริง แหวนล็อก เป็นต้น
7. ตัวอย่างชุดทำงานพื้นฐานในระบบอัตโนมัติ เช่น ชุดลำเลียง ชุดจับยึด ชุดป้อน เป็นต้น
8. การออกแบบเครื่องจักรทางกล
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ช่างเทคนิคและวิศวกรที่รับผิดชอบดูแลส่วนของการออกแบบ ติดตั้งและสร้างเครื่องจักรในระบบการผลิตอัติโนมัติรวมถึงผู้ที่ดูแลในส่วน ของการซ่อมบำรุงชิ้นส่วนทางกล
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
ผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. ชุดกลไกระบบขับ เคลื่อนทางกล 3 ชุด
2. คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมช่วยในการออกแบบ 3 ชุด
3. อุปกรณ์ช่วยในการถอดประกอบ 3 ชุด
 
หลักสูตรต่อเนื่อง/สัมพันธ์
1. ระบบควบคุมในงานแมคคาทรอนิค (21-MEC-12)
 
ระยะเวลาการอบรม
4 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
9 ท่าน
 
ค่าอบรม
10,000บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook