เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > ระบบแมชชีนวิชั่น (การใช้โปรแกรมเชื่อมต่อกล้อง และปรับแต่งแสง)

ระบบแมชชีนวิชั่น (การใช้โปรแกรมเชื่อมต่อกล้อง และปรับแต่งแสง)

22-MEC-31
 
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมมีความมั่นใจ และมีความรู้ในระดับพื้นฐานที่จะสื่อสารถึงสิ่งที่ต้องการ, สิ่งที่สามารถเสนอให้กับผู้จัดหา (supplier) รวมทั้งสามารถติดตั้งระบบแมชชีนวิชั่นด้วยตนเองได้ และสามารถออกแบบระบบแมชชีนวิชั่นตามความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรมได้
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. การบริหารระบบคุณภาพ เบื้องต้น
2. ประเภทการใช้งานระบบแมชชีนวิชั่น
3. ข้อดีของระบบแมชชีนวิชั่น
4. โครงสร้างของระบบแมชชีนวิชั่น
5. แนวโน้มของระบบแมชชีนวิชั่น (เทคโนโลยีและราคา)
6. พื้นฐานของระบบแมชชีนวิชั่นและการกำเนิดสัญญาณภาพ
7. ปัญหาและข้อจำกัดในการประยุกต์ใช้งานและวิธีแก้ไข
8. ส่วนประกอบและหน้าที่การทำงานของระบบ แมชชีนวิชั่น เช่น กล้อง, เลนส์, ออปติกฟิลเตอร์, เฟรมแกรบเบอร์ เป็นต้น
9. ระบบแสงสว่าง ได้แก่ ชนิดของแหล่งกำเนิดแสง, การเลือกใช้, ปัญหาในการประยุกต์ใช้งาน
10. คุณสมบัติของระบบออฟติกและพื้นผิวของวัตถุ
11. เลนส์ที่ใช้ในงานแมชชีนวิชั่น
12. การวิเคราะห์และประมวลสัญญาณภาพ
13. วิเคราะห์การประยุกต์ใช้งานและแนวทางการดำเนินการ
14. การดูแลบำรุงรักษาระบบแมชชีนวิชั่น
15. การประยุกต์ใช้งานระบบแมชชีนวิชั่น เช่น การตรวจเช็คตำแหน่งและลักษณะของวัตถุ, การวัดขนาด, การตรวจเช็คของเสีย เป็นต้น
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้เข้าฝึกอบรมจากอุตสาหกรรม เช่น ช่างเทคนิค หรือวิศวกรที่มีแผนจะใช้งานระบบแมชชีนวิชั่นในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในกระบวน การผลิต รวมไปถึงการเลือกอุปกรณ์, การปฏิบัติงาน, การโปรแกรม, การปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบแมชชีนวิชั่น
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้พื้นฐานเกี่ยว กับอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. กล้องและซอฟท์แว ร์ระบบ PC-Base
2. กล้องและซอฟท์แวร์ระบบที่มีคอนโทรลเลอร์ในตัว
3. อุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ สำหรับระบบแมชชีนวิชั่น
4. อุปกรณ์จ่ายแสงสว่างสำหรับระบบแมชชีนวิชั่น
5. ชุดจับยึดกล้องและอุปกรณ์จ่ายแสง
 
หลักสูตรต่อเนื่อง/สัมพันธ์
การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติในอุตสาหกรรม (SPC) (22-PRO-11)
 
ระยะเวลาการอบรม
2 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
6 ท่าน
 
ค่าอบรม
7,500บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook