เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > การอบชุบโลหะ

การอบชุบโลหะ

24-MEU-10
 
วัตถุประสงค์
1. กำหนดกระบวนการอบชุบโลหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหากับชิ้นงาน
2. เข้าใจพฤติกรรมของโลหะเมื่อได้รับความร้อนใน เชิงของโครงสร้างจุลภาคภายในและคุณสมบัติ ทางกลและสามารถควบคุมให้ได้คุณสมบัติตาม ต้องการ
3. สามารถประยุกต์การกำหนดกระบวนการและ ควบคุม ให้เข้ากับลักษณะงานแบบต่างๆได้ดีโดย การใช้มาตราฐานและไกด์ต่างๆ
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. ความรู้เกี่ยวกับธาตุเหล็กและการแบ่งชนิดของเหล็ก รวมถึงการใช้ไดอะแกรม Fe-Fe3C เพื่อเลือกใช้อุณหภูมิการอบชุบรวมถึงทราบพฤติกรรมของโลหะเมื่อได้รับความร้อน
2. ความสัมพันธ์ของโครงสร้างเหล็กกับอุณหภูมิอบชุบ
3. ประเภทของการอบชุบโลหะแบบต่างๆ, ลักษณะของกระบวนการ, ข้อดีข้อเสียและการเลือกใช้
4. การทดสอบความสามารถในการชุบแข็งของโลหะ (Jominy test) และปฏิบัติการอบชุบโลหะ รวมถึงการใช้ TTT Diagram เพื่อใช้ในการวางแผนการอบชุบให้ได้ตามความต้องการ
5. การตรวจสอบ และการทดสอบงานที่ผ่านการอบชุบ
6. การแก้ไขปัญหาและเทคนิคการป้องกันปัญหาจากการอบชุบโลหะที่จะเกิดกับชิ้นงาน
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
1. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ
2. ช่างเทคนิคหรือวิศวกรที่ทำงานด้านการปรับปรุง คุณสมบัติวัสดุกลุ่มโลหะด้วยกรรมวิธีทางความร้อน หรือการทดสอบวัสดุในอุตสาหกรรมต่างๆ
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป ด้านเครื่องกล หรือ
2. ผู้ที่ทำงานด้านเครื่องกล QC, QA ที่มีประสบการณ์ในด้านงานอบชุบโลหะด้วยกรรมวิธีทางความร้อน
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. เตาอบชุบ
2. เครื่องทดสอบความแข็ง Universal Hardness Tester
3. กล้องถ่ายภาพโครงสร้างจุลภาคและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
4. เอกสารแนะนำการอบชุบและมาตราฐาน JIS, ASM Handbook ที่เกี่ยวข้อง
 
หลักสูตรต่อเนื่อง/สัมพันธ์
24-MEU-21 การทดสอบวัสดุ 2. 24-MEU-31 การกัดกร่อนและการป้องกัน 3. 24-MEU-41 เทคนิคการเลือกและการกำหนดการเคลืบผิวเพื่อเพิ่ม Productivity และลดต้นทุนการผลิต
 
ระยะเวลาการอบรม
3 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
15 ท่าน
 
ค่าอบรม
6,500บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook