เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > การกัดกร่อนและการป้องกัน

การกัดกร่อนและการป้องกัน

24-MEU-31
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกลไกและปัจจัยในการเกิด การกัดกร่อนในแบบต่างๆ
2. เพื่อเข้าใจหลักการทดสอบและการเลือกใช้วัสดุหรือ สิ่งปกป้องให้เหมาะสม
3. เพื่อเข้าใจการป้องกันในแบบต่างๆที่เหมาะสมในแต่ ละงาน และในแต่ละสภาพแวดล้อม
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. กลไกการกัดกร่อน โดยหลักการเคมีไฟฟ้า
2. เทอร์โมไดนามิกส์และจลนศาสตร์ของปฎิกิริยาการ กัดกร่อน
3. หลักการทดสอบการกัดกร่อนด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า
4. ปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้โลหะเกิดการกัดกร่อน
5. ปัจจัยที่มีผลในการเร่งการกัดกร่อน
6. กลไกการกัดกร่อนประเภทต่างๆและแนวทางการ ป้องกัน
7. การป้องกันการกัดกร่อนแบบต่างๆ
8. ปัญหาการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นจริงในอุตสาหกรรม หรือในชีวิตประจำวันโดยระบุถึงสาเหตุและแนว ทางการแก้ไข
9. หลักการหรือวิธีการวิเคราะห์ปัญหาการกัดกร่อน
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ผู้เกี่ยวข้องกับงาน อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนที่เกิดหรืออาจเกิดการกัดกร่อน และผู้ที่มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษา หรือออกแบบระบบ เพื่อป้องกันการกัดกร่อน
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
ผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไปที่มีพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเป็นอย่างดี หรือผู้มีประสบการ์ณด้านงานวางระบบไฟฟ้าใต้ดิน โครงสร้างทางทะเล ท่อใต้ดิน หรือออกแบบงานผลิตภัณฑ์และเครื่องมือที่มีปัจจัยของการกัดกร่อน
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
ตัวอย่างงานกัดกร่อนประเภทต่างๆ
 
หลักสูตรต่อเนื่อง/สัมพันธ์
1. 24-MEU-41 เทคนิคการเลือกและการกำหนด การเคลืบผิวเพื่อเพิ่ม Productivity และลดต้นทุนการผลิต
 
ระยะเวลาการอบรม
2 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
15 ท่าน
 
ค่าอบรม
5,000บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook