เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > เทคนิคการเลือกและการกำหนดการเคลือบผิวแข็ง

เทคนิคการเลือกและการกำหนดการเคลือบผิวแข็ง

24-MEU-41
 
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกลไกและปัจจัยของตัวแปรในการเคลือบผิวด้วยเทคนิค PVD ทั้ง Arc Ion Plating และ Sputtering
2.เพื่อเข้าใจหลักการ, เทคนิคและวิธีการเตรียมผิวงานรวมถึงการวางแผนงานที่สอดคล้องกับชนิดของวัสดุที่นำมาเคลือบ
3.เพื่อเข้าใจชนิดของโครงสร้างของชั้นเคลือบและ สารเคลือบที่มีอิธิพลโดยตรงต่อคุณสมบัติทางกลโดยการควบคุมตัวแปรของกระบวนการ
4.เพื่อเข้าใจหลักการและเทคนิคการทดสอบชั้นเคลือบในแบบต่างๆ
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. ความรู้เกี่ยวกับกลไกการเคลือบผิวทั้งแบบ Arc และ Sputtering
2. ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆในกระบวนการ
3. ปัจจัยของคุณภาพผิวและมุมต่อคุณสมบัติทางกล
4. อิธิพลของความร้อนจากกระบวนการต่อคุณสมบัติ ทางกลและโครงสร้างจุลภาคของชิ้นงาน
5. อิธิพลของชนิดสารเคลือบต่อคุณสมบัติทางกลของ สารเคลือบและผิวเชื่อมต่อ
6. เทคนิคการเลือกใช้สารเคลือบและการเตรียมผิวที่ เหมาะสมในแต่ละลักษณะการใช้งาน
7. หลักการทดสอบชั้นผิวเคลือบ และเทคนิคต่างๆ
8. ปัจจัยของแรงและสภาพแวดล้อมภายนอกต่ออายุ การใช้งานของเครื่องมือตัดเฉือนและขึ้นรูป
9. การปรับปรุงคุณภาพและอายุการใช้งานของ เครื่องมือตัดเฉือนและขึ้นรูปที่ได้รับการเคลือบผิว
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ช่างเทคนิค วิศวกร หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการเคลือบผิวด้วย PVD เทคนิคสำหรับเครื่องมือตัดเฉือนและขึ้นรูป
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
ผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไปที่มีพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเป็นอย่างดี หรือผู้ที่ทำงานด้านการเคลือบผิวด้วย PVD
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. ตัวอย่างงานเคลือบประเภทต่างๆ
 
หลักสูตรต่อเนื่อง/สัมพันธ์
1. 24-MEU-31 การกัดกร่อนและการควบคุม 2. 24-MEU-10 การอบชุบโลหะ
 
ระยะเวลาการอบรม
1 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
15 ท่าน
 
ค่าอบรม
2,500บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook