เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > เทคนิคการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุและการนำไปใช้

เทคนิคการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุและการนำไปใช้

24-MEU-53
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการวิเคราะห์ความเสียหาย
2. เพื่อให้ผู้เข้อบรมสามารถวิเคราะห์ความเสียหายได้
3. เพื่อให้สามารถนำผลวิเคราะห์ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาจากการผลิตได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่อให้สามารถนำแนวทางที่แก้ไข สร้างเป็นมาตรฐานในการป้องกันได้อย่างเหมาะสม
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. กลไกของความเสียหาย
- ความเสียหายด้วยแรงแบบคงที่
- ความเสียหายด้วยแรงแบบไม่คงที่
- ความเสียหายที่เกิดจากปัจจัยอื่นๆ
- ชนิดของความเสียหายในแบบต่างๆ
2. เทคนิคการวิเคราะห์ความเสียหาย
- หลักการวิเคราะห์ความเสียหาย
- เครื่องมือทดสอบต่างทั้งแบบทำลายและแบบไม่ทำลายในกระบวนการวิเคราะห์
- การประยุกต์ใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ความเสียหายที่เกิดขึ้น
- การตีความผลการวิเคราะห์กลับสู่กระบวนการผลิต
3. การประเมินอายุการใช้งานและแนวทางการป้องกัน
4. กรณีตัวอย่างในการวิเคราะห์ความเสียหาย
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือทำงานเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. ผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ทางด้านเครื่องกล หรือวัสดุวิศวกรรม
2. ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ในงาน วิเคราะห์ความเสียหาย, QA, QC
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. ห้องปฎิบัติการทดสอบวัสดุ
2. อุปกรณ์เตรียมชิ้นงานอื่นๆ
 
หลักสูตรต่อเนื่อง/สัมพันธ์
1. วัสดุวิศวกรรม
2. 24-MEU-10 การอบชุบโลหะ
3. 24-MEU-21 การทดสอบวัสดุตามมาตรฐานสากล
4. 24-MEU-31 การกัดร่อนและการป้องกัน
5. 24-MEU-41 การเคลือบผิววัสดุ
 
ระยะเวลาการอบรม
2 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
15 ท่าน
 
ค่าอบรม
7,500บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook