เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > การสอบเทียบเครื่องจักรกล CNC

การสอบเทียบเครื่องจักรกล CNC

24-QAS-20
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจในค่าความแม่นยำและค่าความถูกต้องของเครื่องจักร CNC
2. เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความเข้าใจในการตรวจรับเครื่องจักร CNC ตามมาตรฐานสากล
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. หลักการทำงานของเครื่องจักร CNC และประเภทของเครื่อง CNC
2. การวิเคราะห์แหล่งความผิดพลาดของเครื่อง CNC
3. มาตรฐานการตรวจสอบเครื่องจักร ISO-230, BS 5.54, 5.55 Standard Test code for machicne tools Ex. test condition, test method.
4. อุปกรณ์มาตรฐานที่ใช้ในการตรวจสอบเครื่องจักร
5. Laser interferometer สำหรับงานตรวจสอบเครื่องจักร
6. ปฏิบัติงานตรวจสอบเครื่องจักรเช่น ความขนาน, ความฉาก, ความเบี่ยงเบนเมื่อหมุน ด้วยเครื่องมือวัดพื้นฐาน
7. ปฏิบัติงานตรวจสอบเครื่องจักรด้วยเครื่อง Laser interferometer และ การปรับค่าชดเชยของความผิดพลาดของตำแหน่ง
8. ความไม่แน่นอนในการตรวจสอบเครื่องจักรด้วย
9. การวิเคราะห์การรายงานผลการตรวจสอบเครื่องจักร
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
1. ผู้ที่มีหน้าที่ในการสั่งซื้อเครื่องจักร
2. ผู้ที่ทำการปฏิบัติงานและฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่องจักร CNC
3. ผู้ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมคุณภาพของชิ้นงาน
4. ผู้ขายหรือนำเข้าเครื่องจักร
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปวช หรือเทียบเท่า
2. มีความสามารถใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน Dial Gauge
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. Laser interferometer XL-80C,Ball bar QC10
2. Precision square, mandrel
3. Dial indicator, Caliper Checker
4. CNC Milling
 
หลักสูตรต่อเนื่อง/สัมพันธ์
1. การซ่อมบำรุงเครื่อง CNC 2. Dimensional Inspection Part II
 
ระยะเวลาการอบรม
2 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
12 ท่าน
 
ค่าอบรม
6,000บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook