เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > การเพิ่มคุณภาพงานเชื่อมโดยกระบวนการเชื่อมไฟฟ้าและการทดสอบตามมาตรฐานสากล ภาค 1

การเพิ่มคุณภาพงานเชื่อมโดยกระบวนการเชื่อมไฟฟ้าและการทดสอบตามมาตรฐานสากล ภาค 1

24-WET-11
 
วัตถุประสงค์
1. พัฒนาความรู้ ทักษะ และความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล
2. ทราบวิธีการทดสอบงานเชื่อมตามมาตรฐานสากล
3. ได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากลสำหรับการเชื่อม 2 ด้าน ให้ได้แนวเชื่อมสมบูรณ์
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. หลักการของงานเชื่อมไฟฟ้า
2. อุปกรณ์และเครื่องมือ
3. วัสดุชิ้นงาน
- คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานเชื่อมไฟฟ้า
4. การปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้า
- จัดเตรียมชิ้นงานและอุปกรณ์
- ปรับตั้งกระแสไฟในงานเชื่อม
- เชื่อมวัสดุงานในท่าเชื่อมมาตรฐานนานาชาติ
5. กระบวนการทดสอบงานเชื่อมตามมาตรฐานสากล
6. วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมไฟฟ้า
7. การบำรุงรักษาและความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้า
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
1. วิศวกรและช่างเทคนิคที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานเชื่อม
2. ช่างเชื่อมที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะในงานเชื่อมที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไป ทางด้าน เครื่องกล โลหะ หรือ การผลิต หรือ
2. ช่างเชื่อมที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. สถานีฝึกการเชื่อมไฟฟ้า
2. เครื่องเชื่อมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์
 
หลักสูตรต่อเนื่อง/สัมพันธ์
1. 24-WET-12 เพิ่มคุณภาพงานเชื่อมโดยกระบวนการเชื่อมไฟฟ้าและทดสอบตามมาตรฐานสากล ภาค 2
 
ระยะเวลาการอบรม
3 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
12 ท่าน
 
ค่าอบรม
7,000บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook