เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > การเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์ด้วยกระบวนการ TIG

การเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์ด้วยกระบวนการ TIG

24-WET-52
 
วัตถุประสงค์
เพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพในงานเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์ด้วยการเชื่อม TIG วิธีการและเทคนิคที่ทันสมัย
 
เนื้อหาหลักสูตร
ทฤษฎี (Theory)
1. บทนำ (Introduction)
2. ประเภทของเหล็กกล้า (Type of Steel)
3. ไดอะแกรม เหล็ก – เหล็กคาร์ไบด์ (Iron – Iron Carbide Diagram)
4. ไดอะแกรม CCT และ TTT (CCC & TTT Diagram)
5. เขตอิทธิพลความร้อนของแนวเชื่อม (Heat Affect Zone)
6. การหาค่าคาร์บอนสมดุล (Carbon Equipvalent)
7. อุณหภูมิ Preheat และ Interpass (Preheat & Interpass Temperature)
8. การเลือกลวดเชื่อม (Selecting Filler Metal)
9. การทดสอบความแข็ง (Hardness Test)
10. ความปลอดภัย (Safety)
ปฏิบัติ (Practice)
1. เทคนิคการเชื่อม (Welding Technique)
2. เชื่อมเหล็ก Mild Steel (Welding Mild Steel)
3. เชื่อมเหล็ก Hypo & Hyper Eutectoid (Welding Hypo & Hyper Eutectoid Steel)
4. เชื่อมเหล็ก High Carbon & High Chrome (Welding High Carbon & High Chromium)
5. เชื่อมเหล็ก Tool Steel (Welding Tool Steel)
6. ทำชิ้นทดสอบงานเชื่อม (Welding Specimen)
7. ทดสอบความแข็ง (Hardness Test)
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสายการซ่อมบำรุง
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. ผู้ที่มีความรู้ในงานฝีมือพื้นฐานอย่างน้อย 1 ปี หรือ ผู้จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือสูงกว่า
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. สถานีฝึกการเชื่อม
2. เครื่องเชื่อมพร้อมอุปกรณ์
 

 
ระยะเวลาการอบรม
3 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
6 ท่าน
 
ค่าอบรม
8,500บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook