เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > การโปรแกรม PLC-S7 ระดับพื้นฐาน

การโปรแกรม PLC-S7 ระดับพื้นฐาน

22-PLC-20
 
วัตถุประสงค์
1. สามารถอธิบายโครงสร้างส่วนประกอบพื้นฐาน หลักการทำงานและการใช้คำสั่ง ฟังก์ชั่นต่างๆ ในกลุ่มคำสั่งเบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมของระบบโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ได้
2. สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบควบคุมแบบลอจิกอย่างง่ายได้อย่างเป็นระบบ
3. สามารถใช้โปรแกรม STEP7 เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของ PLC SIMATIC S7-300 ได้
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. โครงสร้างพื้นฐานของระบบโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
2. ความรู้เบื้องต้นทางด้านฟังก์ชั่นลอจิก และสมการบูลีน
3. ลักษณะและคุณสมบัติที่สำคัญของโปรแกรม เมเบิลคอนโทรลเลอร์ การใช้คำสั่ง ฟังก์ชั่นต่างๆ ภายในโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
4. การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบควบคุม โดยใช้ภาษา LAD, STL และ FBD
5. การจัดการเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับระบบควบคุมที่สร้างขึ้น
6. หลักการในการพิจารณาเพื่อการเขียนโปรแกรมควบคุมให้ทำงานได้อย่างปลอดภัย
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ช่างเทคนิค วิศวกร หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้า และดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. ชุดฝึก PLC S7-300 ยี่ห้อ SIEMENS 6 ชุด
2. ซอฟต์แวร์ STEP7 6 ชุด
3. Simulation Module 6 ชุด
 
หลักสูตรต่อเนื่อง/สัมพันธ์
1. การโปรแกรม PLC –S7 ระดับกลาง (22-PLC-21)
2. การโปรแกรม PCS7 และ WinCC สำหรับการควบคุมกระบวนการ ระดับพื้นฐาน (22-PRO-41)
3. การสื่อสาร Profibus DP (22-IIT-61)
4. Wonderware In Touch (SCADA) สำหรับกระบวนการผลิต (22-PRO-21)
5. WinCC (SCADA) สำหรับกระบวนการผลิต (22-PRO-31)
 
ระยะเวลาการอบรม
4 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
12 ท่าน
 
ค่าอบรม
12,000บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook