เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > การปรับตัวควบคุม PID ที่เหมาะสมสำหรับการควบคุมกระบวนการ

การปรับตัวควบคุม PID ที่เหมาะสมสำหรับการควบคุมกระบวนการ

22-PRO-42
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมกระบวนการเบื้องต้น
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอธิบายลักษณะของระบบอันดับ 1 (First Order System)และและอันดับ 2 (Second Order System) ได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอธิบายวิธีการการปรับตัวควบคุม PID ได้อย่างถูกต้อง
 
เนื้อหาหลักสูตร
1 ระบบพื้นฐานของการควบคุมกระบวนการ
2 รูปแบบของอุปกรณ์ควบคุม
3 คำศัพท์ในระบบควบคุมกระบวนการ
4 คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้กับระบบควบคุม
5 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ
6 ระบบอันดับ 1 (First Order System) และอันดับ 2 (Second Order System)
7 การควบคุมแบบ P, PI, PD และ PID
8 การจำลองค่าเพื่อดูการตอบสนองแต่ละการควบคุมและทำการเปรียบเทียบ
9 การปรับตัวควบคุมโดยใช้หลักการ Trial and Error
10 การปรับตัวควบคุมโดยใช้หลักการ ซีกเลอร์-นิโคลส์ ( Ziegler & Nichols)
11 ชนิดของการควบคุมอัตโนมัติ
12 เทคโนโลยีการปรังแต่ง PID
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ช่างเทคนิค วิศวกร หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบควบคุมกระบวนการ(Process Control) ที่ใช้โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรเลอร์และฟังก์ชัน PID ในการควบคุมแบบ Feedback Control
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการ(Process Control) และความรู้คณิตศาสตร์ในระดับกลาง
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. ชุด LAB Process Instrument ในระบบ PLC S7 (Siemens) controller & Profibus DP/PA Communication 1 ชุด
2. PLC S7 - 314C-2 DP 1 ชุด
3. คอมพิวเตอร์ Notebook 6 ชุด
4. Software Application. 6 ชุด
 
หลักสูตรต่อเนื่อง/สัมพันธ์
1. PCS7 Programming and WinCC for Process Control Basic Level (22-PRO-41)
 
ระยะเวลาการอบรม
2 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
6 ท่าน
 
ค่าอบรม
8,000บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook