เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > การสื่อสาร Profibus DP (Configuration & Troubleshooting)

การสื่อสาร Profibus DP (Configuration & Troubleshooting)

22-IIT-61
 
วัตถุประสงค์
ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบการสื่อสารในงานอุตสาหกรรมโดยโปรฟิบัส และรู้ถึงข้อแตกต่าง ข้อดี ข้อเสียของระบบ และยังสามารถนำความรู้ไปติดตั้งระบบโปรฟิบัสได้
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. การใช้งานโปรฟิบัสในงานอุตสาหกรรม
2. ฟังก์ชั่นของการสื่อสารในระบบโปรฟิบัส
3. ฟังก์ชั่นและการใช้งานของโปรฟิบัส-ดีพี
4. ฟังก์ชั่นและการใช้งานของ Inverter ผ่านระบบ Profibus
5. การใช้งานโปรฟิบัสกับอุปกรณ์อื่นๆ
6. การฝึกปฏิบัติโดยใช้อุปกรณ์ต่างผู้ผลิตร่วมกันในระบบ
7. การวิเคราะห์และแก้ปัญหาระบบโปรฟิบัส
8. การเปรียบเทียบระบบการสื่อสารแบบต่าง ๆ
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ผู้เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรมอัตโนมัติ และผู้ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการบำรุงรักษาในระบบกระบวนการผลิต
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
ช่างเทคนิค วิศวกรที่เกี่ยวข้องกับระบบโปรฟิบัส หรือผ่านหลักสูตรการโปรแกรม PLC-S7 ระดับพื้นฐาน (22-PLC-20) ของทางสถาบันไทย-เยอรมันมาก่อน
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. Profibus DP plant model
2. คอมพิวเตอร์ 4 ชุด
3. Monitoring software
4. Profibus DP Slave ET200M Remote I/O
5. Win bloc DP A6 DIP 2x3 (Weidmuller)
6. BK 3100 Profibus 1 set Begkhoff
7. Profibus DP/DP coupler
8. RS 485 Repeater
9. Simatic net profibus OLMG12 (Fiber optic)
10. ET 2005 IM 151-1
11. Simatic net PB,CP 5611
12. Bustest II Profibus test tool
13. Siemens simatic panel OP 177 B
14. Danfoss Inverter
15. Micro Master Inverter
 
หลักสูตรต่อเนื่อง/สัมพันธ์
1. การสื่อสารผ่าน Industrial Ethernet ด้วย PLC S7 (22-IIT-51) 2. เทคโนโลยีการสื่อสาร AS-I Bus (22-IIT-71)
 
ระยะเวลาการอบรม
4 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
6 ท่าน
 
ค่าอบรม
12,000บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook