เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > พื้นฐานมอเตอร์ไฟฟ้า DC และ AC

พื้นฐานมอเตอร์ไฟฟ้า DC และ AC

22-DRC-10
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจคุณสมบัติของมอเตอร์แต่ละชนิด
2. สามารถควบคุมการทำงานของมอเตอร์ แต่ละชนิดได้
3. สามารถเลือกใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับงาน
4. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของมอเตอร์ไฟฟ้าได้
5. สามารถนำหลักการทำงานพื้นฐานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ไปใช้ในการบำรุงรักษาเบื้องต้น
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. ศึกษาโครงสร้าง หลักการทำงาน คุณสมบัติและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
1.1 วงจรทางไฟฟ้าและสัญลักษณ์
1.2 การต่อวงจรและการควบคุมการทำงาน
1.3 การวัดหาค่าแรงดัน กระแส ความเร็วรอบ แรงบิด และประสิทธิภาพของมอเตอร์
1.4 การทดสอบคุณสมบัติของมอเตอร์แต่ละชนิด
1.5 การกลับทิศทางหมุน
1.6 การควบคุมความเร็ว
1.7 การประยุกต์ใช้งานมอเตอร์แต่ละชนิด
2. ศึกษาโครงสร้าง หลักการทำงาน คุณสมบัติและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
2.1 วงจรทางไฟฟ้าและสัญลักษณ์
2.2 การต่อวงจรและการควบคุมการทำงาน
2.3 การวัดหาค่าแรงดัน กระแส ความเร็วรอบ แรงบิด และประสิทธิภาพของมอเตอร์
2.4 การทดสอบคุณสมบัติของมอเตอร์แต่ละชนิดด้วยคอมพิวเตอร์
2.5 การกลับทิศทางหมุน
2.6 การควบคุมความเร็ว
2.7 การประยุกต์ใช้งานมอเตอร์แต่ละชนิด
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ช่างเทคนิค หัวหน้างาน วิศวกร และผู้ที่มีความสนใจพื้นฐานระบบมอเตอร์ไฟฟ้า DC และ AC ตามที่มีใช้จริงในโรงงาน
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
ชุดฝึกอบรมเครื่องจักรกลไฟฟ้า (Lucus Nuller) 4 ชุด
 
หลักสูตรต่อเนื่อง/สัมพันธ์
1. การออกแบบวงจรแมคเนติกรีเลย์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (22-DRC-21) 2. การควบคุมอินดักชั่นมอเตอร์ 3 เฟส ด้วยอินเวอร์เตอร์ (22-DRC-32) 3. การควบคุมระบบขับเคลื่อนเซอร์โว มาสเตอร์ไดร์ฟ (22-DRC-33)
 
ระยะเวลาการอบรม
3 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
12 ท่าน
 
ค่าอบรม
9,500บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook