เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > เทคโนโลยีเซนเซอร์และตัวควบคุมอุณหภูมิ

เทคโนโลยีเซนเซอร์และตัวควบคุมอุณหภูมิ

22-DRC-22
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับฝึกอบรมเข้าใจคุณสมบัติของเซนเซอร์และสามารถแบ่งแยกชนิดของเซนเซอร์ที่มีใช้ในงานอุตสาหกรรมได้
2. สามารถอธิบายหลักการทำงานของเซนเซอร์แต่ละชนิดได้
3. สามารถเลือกใช้งานเซนเซอร์ให้เหมาะสมกับงานได้
4. สามารถต่อใช้งานเซนเซอร์ร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมอื่นๆได้
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. โครงสร้างพื้นฐานของระบบการควบคุม กระบวนการและระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซนเซอร์ที่มีใช้ในงานอุตสาหกรรม
3. ลักษณะคุณสมบัติของเซนเซอร์ในงานอุตสาหกรรมแต่ละชนิด
4. การประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์แต่ละชนิดเบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ช่างเทคนิค หัวหน้างาน วิศวกร และผู้ที่มีความสนใจพื้นฐานระบบเซนเซอร์ในกระบวนการผลิตและในเครื่องจักรอัตโนมัติตามที่มีใช้จริงในโรงงาน
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. ชุดฝึกอบรมเซนเซอร์
2. แหล่งจ่ายไฟสำหรับทดสอบเซนเซอร์
 
หลักสูตรต่อเนื่อง/สัมพันธ์
1. การออกแบบรีเลย์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 2. การโปรแกรม PLC S7-200 ระดับเบื้องต้น
 
ระยะเวลาการอบรม
3 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
6 ท่าน
 
ค่าอบรม
9,000บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook