เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > การบำรุงรักษาและแก้ไขเครื่องจักร CNC ระดับพื้นฐาน

การบำรุงรักษาและแก้ไขเครื่องจักร CNC ระดับพื้นฐาน

22-MAT-10
 
วัตถุประสงค์
1. อธิบาย การบำรุงรักษาระบบชิ้นส่วนทางกลในเครื่องจักร CNC ได้
2. ออกแบบ การบำรุงรักษาระบบชิ้นส่วนทางกลในเครื่องจักร CNC ได้
3. อธิบาย การบำรุงรักษาระบบควบคุมในเครื่องจักร CNC ได้
4. ออกแบบ การบำรุงรักษาระบบควบคุมในเครื่องจักร CNC ได้
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. Axis Unit Ball Screw Change
2. ระบบหล่อลื่น
3. การตรวจสอบความเที่ยงตรง Axis Unit
4. การตรวจสอบความเที่ยงตรง Spindle Unit
5. การตรวจสอบสถานะ I/O
6. การตั้งค่าระยะทำงานของ Axis Unit
7. การตั้งค่า Zero point return
8. Controller system Overview
9. Configuration system
10. Start up Procedure
11. Confirmation of Operation การยืนยันสถานะการทำงาน
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ช่างเทคนิค วิศวกร หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงเครื่องจักร CNC
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
• ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้า เครื่องกล และดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
• หรือผ่านการอบรมหลักสูตร 22-DRC-32 หรือ 22-DRC-10 หรือ 22-DRC-12 มาแล้ว
• ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงาน และผ่านการสัมภาษณ์ จากอาจารย์ผู้สอน
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. ชุดฝึก CNC Controller (FANUC) 1 ชุด 2. เครื่องจักรกล CNC 1 ชุด 3. เครื่องมือวัดและทดสอบเครื่องจักร 4. Scope Meter
 
หลักสูตรต่อเนื่อง/สัมพันธ์
การบำรุงรักษาและแก้ไขเครื่องจักร CNC ระดับสูง 22-MAT-12 (CNC Machine Maintenance & Troubleshooting Advance Level)
 
ระยะเวลาการอบรม
3 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
8 ท่าน
 
ค่าอบรม
11,000บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook