เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > การออกแบบการติดตั้งและการแก้ปัญหาระบบควบคุมการผลิตแบบอัติโนมัติ

การออกแบบการติดตั้งและการแก้ปัญหาระบบควบคุมการผลิตแบบอัติโนมัติ

21-MEC-10
 
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดทักษะและ ความรู้ในระบบการผลิตแบบอัตโนมัติด้านต่างๆ ดังนี้ 1. เทคโนโลยี ได้แก่ หน้าที่ของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติที่ซึ่งผสมผสานระหว่าง ระบบกลไก ระบบไฟฟ้า และระบบควบคุมที่ใช้ PLC 2. การทำงานเป็นทีม 3. การจัดการ ได้แก่ การวางแผนงานอย่างเป็นระบบ และการจัดทำเอกสาร 4. แนวคิดการปรับปรุงและดัดแปลงกระบวน การที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นหรือออก แบบระบบใหม่โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เช่น คน วัสดุ ค่าใช้จ่ายและเวลา
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ 2. หน้าที่พื้นฐานของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม ได้แก่ การจัดเก็บ, การลำเลียงวัสดุ, การแปรรูป, การตรวจสอบและทดสอบ 3. ระบบกลไก, นิวแมติก, ไฮดรอลิก และระบบมอเตอร์สำหรับเครื่องจักร 4. ระบบเซ็นเซอร์ 5. การควบคุมโดยใช้ PLC 6. การออกแบบ, ติดตั้ง, โปรแกรม และค้นหาจุดบกพร่องสำหรับเครื่องจักร/กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ 7. การวางแผนการทำงานในการทำโครงงานแมคคาทรอนิก 8. การทำงานเป็นทีม และการจัดการ
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
1. ฝ่ายเทคนิคด้านออกแบบและติดตั้งระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ 2. วิศวกรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการใช้ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
ผู้ที่ผ่านหลักสูตรระบบควบคุมนิวแมติกพื้นฐาน และระบบควบคุมนิวแมติกไฟฟ้า และการใช้ PLC ควบคุมระบบนิวแมติก หรือการโปรแกรม PLC สำหรับงานอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน S-5 หรือ S-7 หรือมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวกับด้านนี้
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. Distribution Station 2. Testing Station 3. Machining Station 4. Handling Station 5. Sorting Station
 
หลักสูตรต่อเนื่อง/สัมพันธ์
1. Wonderware InTouch (SCADA) สำหรับกระบวนการผลิต (22-PRO-21) 2. เทคโนโลยีการสื่อสาร AS-I Bus (22-IIT-71)
 
ระยะเวลาการอบรม
3 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
6 ท่าน
 
ค่าอบรม
11,000บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook