เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > ระบบไฮดรอลิกแบบเคลื่อนที่

ระบบไฮดรอลิกแบบเคลื่อนที่

21-HYD-41
 
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการทำงานซ่อมบำรุง การวิเคราะห์และการออกแบบระบบไฮดรอลิกควบคุมเครื่องจักรกลแบบเคลื่อนที่ให้ มีประสิทธิภาพ ความแม่นยำ และความปลอดภัยในการใช้งาน
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. ความหมายของ Mobile Hydraulic และการนำไปใช้งาน
2. ชนิดข้อดี ข้อเสียและโครงสร้างของระบบไฮดรอลิก
3. ถังเก็บน้ำมันไฮดรอลิก
4. ชนิดและลักษณะของวาล์วไฮดรอลิก
5. โครงสร้าง สัญลักษณ์ และการใช้งานของวาล์วควบคุมทิศทาง เช่น 6/3 , Cylinder Spool , Motor Spool , Parallel Circuit , Tandem Circuit
6. โครงสร้าง สัญลักษณ์ และการใช้งานของวาล์วควบคุมอัตราการไหล7. วาล์วควบคุมกันกลับ วาล์วควบคุมความดัน และวาล์วผสม
7. Variable pump และ variable motor hydraulic สำหรับ ระบบไฮดรอลิกแบบวงรอบปิด
8. วงจรไฮดรอลิกสำหรับเครื่องจักรกลหนัก เช่น Hydrostatic Transmission , Power Steering
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ช่างเทคนิค หัวหน้างาน วิศวกร และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการออกแบบ การปฏิบัติงานและการซ่อมบำรุงในระบบไฮดรอลิกควบคุมเครื่องจักรกลหนัก และผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระบบไฮดรอลิก พื้นฐาน ( AU-HYD-10) หรือผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านไฮดรอลิก และ มีประสบการณ์การทำงานทางด้านไฮดรอลิก
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. Mobile Hydraulic Training 1 ชุด
2. Automation studio V 5.2 1 ชุด
 

 
ระยะเวลาการอบรม
4 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
4 ท่าน
 
ค่าอบรม
10,500บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook