เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > การปรับปรุงคุณภาพลมอัดอย่างมีประสิทธิภาพ

การปรับปรุงคุณภาพลมอัดอย่างมีประสิทธิภาพ

21-PNE-42
 
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในการใช้ความรู้และทักษะทางด้านเทคนิคเพื่อการดำเนินการและจัดการให้การผลิตและเตรียมลมอัดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโดย
1. สามารถกำหนดขนาดอุปกรณ์ วิธีการควบคุม และระบบที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน
2. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นด้วยการเลือกใช้อุปกรณ์และการควบคุมที่เหมาะสมกับลักษณะงานเพื่อ การประหยัดและลดการสูญเสียพลังงาน
3. ควบคุมและตรวจวัดคุณภาพของลมอัดที่เหมาะสมกับงาน
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. การออกแบบเกี่ยวกับการ ผลิตลมอัด การเพิ่มประสิทธิผลของการผลิตลมอัด การกรองฝุ่นละออง การระบายความร้อนและการนำความชื้นออกจากระบบ
2. การกำหนดอุปกรณ์เตรียมลมอัดโดยคำนึงถึง อัตราการไหลของลม,คุณภาพของลมอัด และเทียบใช้กับแคตตาล็อกได้เหมาะสม
3. การกำหนดถังเก็บลม (Reservoir) ที่เหมาะสมไว้ใช้งานในระบบให้เพียงพอ
4. การลดความสูญเสียระหว่างชุดควบคุมและอุปกรณ์ทำงาน การควบคุมและการปรับตั้งค่าความดันอย่างเหมาะสมและประหยัด
5. การเพิ่มประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียอันเนื่องมาจากความยาวและขนาดของท่อลม และการรั่วไหลของลมอัด
6. การเพิ่มประสิทธิภาพโดยการใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและบำรุงรักษา
7. การลดเสียงในระบบนิวแมติก
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ช่างเทคนิค วิศวกร และหัวหน้างานระบบการผลิตงานซ่อมบำรุง หรืองานออกแบบระบบนิวแมติกและระบบนิวแมติกไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องจักรและกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. ผู้ที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้าน นิวแมติกและนิวแมติกไฟฟ้า
2. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรพื้นฐานระบบนิวแมติก (AU-PNE-10) และระบบควบคุมนิวแมติกไฟฟ้า (AU-PNE-21)
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. ชุดต้นกำลังการผลิตลมอัด
2. เครื่องมือวัดคุณภาพลมอัด
 
หลักสูตรต่อเนื่อง/สัมพันธ์
การออกแบบ และการเลือกขนาดอุปกรณ์ นิวแมติก (21-PNE-52)
 
ระยะเวลาการอบรม
2 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
12 ท่าน
 
ค่าอบรม
6,000บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook