เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > ถังสะสมพลังงานในระบบไฮดรอลิก

ถังสะสมพลังงานในระบบไฮดรอลิก

21-HYD-12
 
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความสามารถในการออกแบบ และวิเคราะห์ อุปกรณ์ ถังสะสมพลังงานที่ออกแบบขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความแม่นยำและความปลอดภัย สำหรับนำไปใช้ปรับปรุงระบบ ไฮดรอลิกให้ดียิ่งขึ้น
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. ประเภทของถังสะสมพลังงาน
2. โครงสร้างคุณลักษณะและหลักการทำงานของถังสะสมพลังงานแบบ Hydro-pneumatic accumulator
3. การคำนวณหาขนาดของถังสะสมพลังงานแบบ Hydro-pneumatic accumulator
4. การออกแบบวงจรที่นำถังสะสมพลังงานไปประยุกต์ใช้งาน
5. การบำรุงรักษาและปรับตั้งพลังงานในการใช้งาน
6. ข้อควรระวังและความปลอดภัยในการใช้งาน
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ช่างเทคนิค,หัวหน้างาน,วิศวกร และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการออกแบบ,การปฏิบัติงาน และงานซ่อมบำรุงในระบบควบคุมไฮดรอลิก
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระบบไฮดรอลิก พื้นฐาน (AU-HYD-10) หรือ
2. ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านไฮดรอลิก และไฟฟ้าพื้นฐาน
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. FESTO Hydraulic equipment 4 ชุด
2. Hydac Hydraulic Accumulator 2 ชุด
3. Bosch Hydraulic Accumulator 1 ชุด
 

 
ระยะเวลาการอบรม
1 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
6 ท่าน
 
ค่าอบรม
4,000บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook