เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > เทคนิคงาน Wire EDM ระดับที่ 2

เทคนิคงาน Wire EDM ระดับที่ 2

41-EDM-12
 
วัตถุประสงค์
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถที่จะสร้างรายการคำสั่งที่สลับซับซ้อนมากขึ้น จัดการขั้นตอนการทำงานบนเครื่อง Wire cut ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและประหยัดที่สุด ปฏิบัติการสร้างชิ้นงานตามกระบวนการที่ได้สร้างขึ้น การบำรุงรักษาเครื่อง Wire cut
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. รายการคำสั่งควบคุมการทำงานของเครื่อง Wire cut
- รายการคำสั่งย่อย (Sub program)
- รายการคำสั่งตัดชิ้นงานเรียว
- รายการคำสั่งตัดชิ้นงานที่สลับซับซ้อน
2. การใช้โปรแกรมตัดงานมากกว่า 3 แกน
- รายการคำสั่ง
- การจับยึดชิ้นงาน
3. การปฏิบัติงานกับเครื่อง Wire cut
4. การบำรุงรักษาและความปลอดภัยในงาน Wire cut
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ผู้ควบคุมการใช้เครื่อง Wirecut และผู้ที่ทำงานสัมพันธ์กับงาน Wire cut
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1 ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคงาน Wire cut ระดับ1
2 ผู้จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต ที่ปฏิบัติงานกับเครื่อง Wire cut อย่างน้อย 1 ปี
3 ผู้จัดการหรือ Programmer ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วยเครื่อง Wire cut
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. เครื่อง Wire cut
 

 
ระยะเวลาการอบรม
4 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
6 ท่าน
 
ค่าอบรม
11,500บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook