เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > เทคนิคงาน EDM ระดับที่ 2

เทคนิคงาน EDM ระดับที่ 2

41-EDM-02
 
วัตถุประสงค์
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถที่จะปรับตั้งค่าตัวแปรเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การคำนวณขนาดของ Electrode เลือกใช้วัสดุในการทำ Electrode สร้างรายการคำสั่งควบคุมการทำงานของเครื่อง EDM การบำรุงรักษาเครื่อง EDM
 
เนื้อหาหลักสูตร
1 รายการคำสั่งควบคุมการทำงานของเครื่อง EDM
- รายการคำสั่งย่อย (Sub program)
- รายการคำสั่งกัดขอบงาน
2 เงื่อนไขในการปรับค่าตัวแปร
- ตัวแปรของเครื่อง EDM
- การปรับตั้งค่าตัวแปรของเครื่อง EDM ระหว่างปฏิบัติงาน
3 ผิวงานสำเร็จที่เกิดขึ้นในงาน EDM
4 การปรับตั้งอิเล็คโตรดโดยใช้ ค่า Tool Offset
5 การปฏิบัติงานกับเครื่อง EDM
6 การบำรุงรักษาและความปลอดภัยในงาน EDM
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ช่างเทคนิคหรือวิศวกรผู้ควบคุมการใช้เครื่อง EDM
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรงาน EDM ระดับ1
2. ผู้จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างเทคนิคการผลิต ที่ปฏิบัติงานกับเครื่อง EDM อย่างน้อย 1 ปี
3. ผู้จัดการ หรือ Programmer ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วยเครื่อง EDM
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. เครื่อง EDM
2. EROWA SYSTEM
 

 
ระยะเวลาการอบรม
4 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
6 ท่าน
 
ค่าอบรม
11,500บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook