เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > การออกแบบและการโปรแกรมพาหนะนำทางอัตโนมัติ

การออกแบบและการโปรแกรมพาหนะนำทางอัตโนมัติ

21-MEC-41
 
วัตถุประสงค์
1. เข้าใจหลักการพื้นฐานที่สำคัญของพาหนะนำ ทางอัตโนมัติ (AGVs)
2. เข้าใจการทำงานของส่วนประกอบหลักของ พาหนะนำทางอัตโนมัติ (AGVs) อย่างถูกต้อง
3. สามารถออกแบบและเลือกอุปกรณ์ เพื่อใช้ทำพาหนะนำทางอัตโนมัติ (AGVs) ได้เหมาะสมกับลักษณะงาน (Stepping motor, Servo motor)
4. สามารถออกแบบ/เลือกใช้งานระบบควบคุม (Controller) สำหรับควบคุมพาหนะนำทางอัตโนมัติ (AGVs) ได้เหมาะสม
5. สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่อย่างง่ายได้
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพาหนะนำทางอัตโนมัติ (AGVs)
- เข้าใจหลักการทำงาน, ทฤษฎีการเคลื่อนที่ และขั้นตอนการออกแบบพาหนะนำทางอัตโนมัติ (AGVs)
- อธิบายหลักการทำงาน และทราบส่วนประกอบหลักของพาหนะนำทางอัตโนมัติ (AGVs)
2. การออกแบบและเลือกขนาดชุดขับเคลื่อน (Stepping-motor or Servo-motor)
- ประเภทของมอเตอร์ที่นิยมใช้ขับเคลื่อน
- ทราบหลักการทำงาน และการใช้งาน Stepping-motor or Servo-motor เบื้องต้น
- สามารถเลือกใช้ Stepping-motor or Servo-motor มาตรฐานได้
3. อุปกรณ์ควบคุม (Controller), Interface และ sensor สำหรับควบคุมพาหนะนำทางอัตโนมัติ (AGVs)
- ชนิดของอุปกรณ์ควบคุม(Controller), Interface และ sensor สำหรับควบคุมพาหนะนำทางอัตโนมัติ (AGVs)
- เลือกใช้อุปกรณ์ควบคุม(Controller), Interface และ sensor สำหรับควบคุมพาหนะนำทางอัตโนมัติ (AGVs) ได้เหมาะสม
4. การควบคุมการเคลื่อนที่ของพาหนะนำทางอัตโนมัติ (AGVs) เบื้องต้น
- การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาC/ C++/ C#/ Basic) ควบคุมการทำงานของ controller เพื่อสร้างสัญญาณการควบคุมแบบต่างๆ (Input, Output)
- การโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่ของพาหนะนำทางอัตโนมัติ (AGVs) ได้
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
1. ช่างเทคนิค, หัวหน้างาน, ผู้ที่ทำงานด้านระบบอัตโนมัติ และวิศวกรที่สนใจจะสร้างพาหนะนำทางอัตโนมัติ (AGVs) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานตามความต้องการ
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. มีความรู้พื้นฐานวิชาแมคคานิกส์/ พื้นทางเครื่องกล/พื้นทางไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์โปรแกรม
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. ชุดฝึกปฏิบัติ จำนวน 2 ชุด
2. คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งโปรแกรม 4 ชุด
 

 
ระยะเวลาการอบรม
3 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
4 ท่าน
 
ค่าอบรม
10,500บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook