เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > การกำหนดขนาดเลื่อกใช้ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ระดับ 1

การกำหนดขนาดเลื่อกใช้ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ระดับ 1

21-MCD-12
 
วัตถุประสงค์
สามารถเลือกขนาดชิ้นส่วนทางกลมาตรฐานที่เหมาะสมกับภาระงานได้
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. ลักษณะโดยทั่วไปของเครื่องจักรกลและเครื่องจักรอัตโนมัติ
2. ระบบแรงต่างๆที่กระทำต่อชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
3. วัสดุวิศวกรรมเบื้องต้นเพื่อการออกแบบ
4. แนวความคิดขั้นต้น(concept design)และการทำงานของชิ้นส่วนทางกล(machine elements)
5. อุปกรณ์ต้นกำลังที่ใช้ในเครื่องจักรกล เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า, มอเตอร์ไฮดรอลิก, เครื่องยนต์
6. การเลือกใช้และการกำหนดขนาดชิ้นส่วนระบบส่งกำลังด้วยเพลา
7. การเลือกใช้และการกำหนดขนาดชิ้นส่วนระบบส่งกำลังด้วยเฟืองตรงและเฟืองเฉียง
8. การเลือกใช้และการกำหนดขนาดชิ้นส่วนระบบส่งกำลังด้วยสายพาน
9. การเลือกใช้และการกำหนดขนาดชิ้นส่วนระบบส่งกำลังด้วยบอลล์สกรู
10. การเลือกใช้และการกำหนดขนาดชิ้นส่วนระบบประคองและรองลื่นด้วยตลับลูกปืน
11. การเลือกใช้และการกำหนดขนาดชิ้นส่วนระบบประคองและรองลื่นด้วย linear guide
12. การเลือกใช้และการกำหนดขนาดชิ้นส่วนระบบประคองและรองลื่นด้วย slide bush
13. การกำหนดขนาดชิ้นส่วนโครงสร้างการจับยึด
14. การเลือกใช้และการกำหนดขนาดชิ้นส่วนระบบการจับยึดด้วยแนวเชื่อม
15. การเลือกใช้และการกำหนดขนาดชิ้นส่วนระบบการจับยึดด้วยสลักเกลียว
16. การเลือกใช้และการกำหนดขนาดชิ้นส่วนระบบการจับยึดด้วยสลักสวม, ลิ่ม,สไปน์
17. หลักการประกอบและปรับตั้งชิ้นส่วนต่างๆ
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
วิศวกรที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ/การผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
ผ่านการอบรมในหลักสูตร:การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลความแม่นยำสูงมาแล้ว
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
ชิ้นส่วนครื่องยนต์,ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล,ชุดกลไกระบบขับเคลื่อน,เครื่องมือการถอดประกอบและการปรับตั้ง
 
หลักสูตรต่อเนื่อง/สัมพันธ์
-การกำหนดขนาดเลือกใช้ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ระดับ 2
 
ระยะเวลาการอบรม
3 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
12 ท่าน
 
ค่าอบรม
7,000บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook