เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > การออกแบบระบบหล่อลื่นและคุณภาพผิวของชิ้นส่วนทางกล

การออกแบบระบบหล่อลื่นและคุณภาพผิวของชิ้นส่วนทางกล

21-MCD-14
 
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะ
1. รู้ชนิดของสารหล่อลื่นและเลือกใช้สารหล่อลื่นประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
2. ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการหล่อลื่นได้
3. ตรวจสอบ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบหล่อลื่น
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. วัฐจักรของเครื่องจักร
2. ความหมายของการหล่อลื่น
3. ขอบเขตการหล่อลื่น
4. ประเภทของการสึกหรอ
5. ประเภทของสารหล่อลื่น
6. ความหนืดและปัจจัยที่ส่งผลต่อความหนืด
7. สารปรุงแต่งคุณภาพและการเลือกใช้งานใน Gear box, Engine, Hydraulic pump
8. การจัดทำระบบควบคุมระดับความสะอาดของน้ำมันหล่อลื่น
9. จาระบีและคุณสมบัติต่างๆ
10. การเลือกใช้จาระบีอย่างเหมาะสม
11. เครื่องมือที่ใช้ในการหล่อลื่นและระบบหล่อลื่น
12. การออกแบบตารางการตรวจสอบระบบหล่อลื่น
13. การคำนวณปริมาณสารหล่อลื่นที่เหมาะสมต่อชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
14. ประเภทความหยาบผิวและค่าความหยาบผิวที่มีต่อการหล่อลื่น
15. รูปทรง (form) ที่มีผลต่อการรองลื่น
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ช่างเทคนิคและวิศวกรที่รับผิดชอบดูแลในส่วนของการออกแบบ ติดตั้งและสร้างเครื่องจักรในระบบการผลิตอัตโนมัติรวมถึงผู้ที่ดูแลในส่วนของการซ่อมบำรุงชิ้นส่วนทางกล
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
ผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
-
 
หลักสูตรต่อเนื่อง/สัมพันธ์
GD&T for precisely mechanical part design
 
ระยะเวลาการอบรม
3 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
12 ท่าน
 
ค่าอบรม
7,000บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook