เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > การควบคุมระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เซอร์โว (Mitsubishi) ด้วย PlC (Mitsubishi)

การควบคุมระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เซอร์โว (Mitsubishi) ด้วย PlC (Mitsubishi)

22-DRC-14
 
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ศึกษาการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์และองค์ประกอบพื้นฐาน สามารถใช้ PLC ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. พื้นฐานมอเตอร์เซอร์โว 2. การเชื่อมต่อระบบเซอร์โวไดร์ฟ 3. คำสั่งแบบดิจิตอลและอนาล็อก 4. การปรับตั้งค่าพารามิเตอร์เบื้องต้น 5. การควบคุมความเร็ว 6. การควบคุมเซอร์โวไดร์ฟด้วย PLC 7. คำสั่งแบบ Pulse Train 8. การควบคุมตำแหน่ง 9. การประยุกต์โปรแกรม Homing and Positioner
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ช่างเทคนิค หัวหน้างาน หรือวิศวกรที่สนใจ
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้าอย่างดี หรือผ่านการอบรมในหลักสูตรพื้นฐานมอเตอร์ไฟฟ้า DC และ AC (22-DRC-10) หรือ การควบคุมอินดักชั่นมอเตอร์ 3 เฟส ด้วยอินเวอร์เตอร์ (22-DRC-32) มาแล้ว
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. คอมพิวเตอร์ 4 ชุด
2. เซอร์โวมอเตอร์และไดร์ฟ ยี่ห้อ Mitsibishi 4 ชุด
3. สายเชื่อมต่อ 4 ชุด
4. Scope Meter 4 ชุด
6. PLC (Mitsubishi) 4 ชุด
 
หลักสูตรต่อเนื่อง/สัมพันธ์
22 – DRC - 13
 
ระยะเวลาการอบรม
3 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
8 ท่าน
 
ค่าอบรม
11,500บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook