เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > การบริหารจัดการการผลิตด้วยระบบ ERP

การบริหารจัดการการผลิตด้วยระบบ ERP

22-MOM-10
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning :ERP ) และประยุกค์ใช้ในการบริหารงานการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถอธิบาย บทบาทความสำคัญ และวัตถุประสงค์ ของการใช้ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ(Material Requirement Planning :MRP)
3. สามารถออกแบบข้อมูลตั้งต้น(Master Data) การวางแผน การจัดตารางการผลิต และการควบคุมการผลิต
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. แนะนำระบบ ERP
2. การวางแผนอุปสงค์
3. การกำหนดตารางการผลิตหลัก
4. การวางแผนความต้องการวัสดุ
5. การออกแบบข้อมูลตั้งต้นสำหรับระบบ ERP
6. การจัดการกำลังการผลิต
7.การวางแผนและควบคุมการผลิต
8.การจัดการสินค้าคงคลังเบื้องต้น
9.กระบวนการจัดซื้อจัดหาในระบบ ERP
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เข้าฝึกอบรมจากภาคอุตสาหกรรมเช่นผู้บริหารการผลิตผู้วางแผนการผลิต (Production Planner) ผู้ดูแลระบบวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง ผู้ดูแลระบบ ERP (IT ) และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ ERP
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
-
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
ERP Demo Software 4 ชุด
 

 
ระยะเวลาการอบรม
3 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
6 ท่าน
 
ค่าอบรม
9,500บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook