เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > ระบบฐานข้อมูลสำหรับกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบฐานข้อมูลสำหรับกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

22-MOM-20
 
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับ DBMS
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบระบบฐานข้อมูลและสามารถนำไปใช้งานได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่อง SQL (Structure Query Language)
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างของฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องและเหมาะสม
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. ความรู้เบื้องต้นของระบบฐานข้อมูล
2. สถาปัตยกรรมและแนวคิดการออกแบบระบบฐานข้อมูล
3.ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
4. การเขียนแบบจำลองความสัมพันธ์โดยใช้ Entity relationship Diagram
5.การออกแบบฐานข้อมูลในรูปแบบบรรทัดฐานเบื้องต้น และรูปแบบบรรทัดฐานขั้นสูง (Normalization)
6.ภาษาฐานข้อมูล (SQL: Structure Query Languages)
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เข้าฝึกอบรมจากภาคอุตสาหกรรมที่มีความสนใจในการพัฒนาการเก็บข้อมูลในอยู่ในระบบฐานข้อมูล โปรแกรมเมอร์ของโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ที่มีความสนใจในการพัฒนาระบบข้อมูลภายในโรงงาน
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
-
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. Microsoft Access, Microsoft SQL Server
2. Computer
 

 
ระยะเวลาการอบรม
2 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
6 ท่าน
 
ค่าอบรม
7,500บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook