เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > การโปรแกรม Visual Basic และระบบฐานข้อมูล โดยเชื่อมต่อ Barcode, QR Code Detector

การโปรแกรม Visual Basic และระบบฐานข้อมูล โดยเชื่อมต่อ Barcode, QR Code Detector

22-MOM-21
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้รองรับการเก็บข้อมูล Barcode ได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจระบบ Barcode ที่ใช้งานในปัจจุบัน
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกและออกแบบระบบBarcode เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานให้ตรงกับความต้องการมากที่สุดได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบ Barcode ไปยังฐานข้อมูล
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. แนวทางการออกแบบโปรแกรมและการแก้ปัญหา
2. กระบวนการพัฒนาซอฟท์แวร์เบื้องต้น
3. เริ่มต้นการใช้งาน Visual Basic
4. การสร้าง Application อย่างง่ายจากคอลโทรลมาตรฐาน
5. การเขียนแบบจำลองความสัมพันธ์โดยใช้ Entity relationship Diagram
6. การออกแบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับระบบ Barcode
7. เทคโนโลยี 1D และ 2D Barcode ,QR Code
8. แนวทางในการเลือก Barcode ให้เหมาะกับการใช้งาน
9. การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับ Barcode ,QR Code
10. ช่องทางการสื่อสารระหว่าง Application และ Barcode ,QR Code v 11. การเชื่อมโยงระบบ Barcode และฐานข้อมูล
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เข้าฝึกอบรมจากภาคอุตสาหกรรมที่มีความสนใจในเรื่องของการเชื่อมต่อระบบ Barcode ทั้งที่เป็น 1D และ 2 D Barcode, ผู้ที่ต้องการใช้ระบบ Barcode, ผู้ที่ต้องพัฒนาระบบ Barcode
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
-
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. ซอฟท์แวร์ Visual Basic
2. Microsoft Access, SQL Server
3. 1D, 2D Barcode ,QR Code Reader
 

 
ระยะเวลาการอบรม
2 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
6 ท่าน
 
ค่าอบรม
7,500บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook