เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > พื้นฐานระบบไฟฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ในเครื่องจักร

พื้นฐานระบบไฟฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ในเครื่องจักร

22-EEP-10
 
วัตถุประสงค์
1. สามารถวิเคราห์ความแตกต่างระหว่างไฟฟ้า AC และ DC ได้
2. บอกปริมาณพื้ฯฐานทางไฟฟ้าได้
3. ต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่างๆและบอกข้อดีข้อเสียได้
4. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องได้เหมาะสมและถูกต้อง
5. ใช้งานเครื่องมือวัดประมาณทางไฟฟ้าแบบต่างๆได้ถูกต้อง
6. วัดปริมาณทางไฟฟ้าด้วยเครื่องมือวัดและวิเคราะห์ได้ถูกต้อง
7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในเครื่องจักรได้
8. เลือกใช้งานสายไฟฟ้าได้เหมาะสมและปลอดภัย
9. เข้าใจหน้าที่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
10. ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องจักรได้ถูกต้อง
11. ตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกได้ถูกต้อง
12. วิเคราห์ความผิดปกติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. ระบบไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรง
2. ปริมาณทางไฟฟ้า
3. วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
4. กฎของ Ohm
5. อุปกรณ์ป้องกันวงจรฟ้า
6. สายไฟฟ้าในเครื่องจักร
7. เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและการใช้งาน
8. พื้นฐานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
9. การตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการวิเคราะห์
10. การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
บุคคลผู้ที่ต้องการรู้พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในงาน
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
N/A
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 3 ชุด
2. อนาล็อกมัลติมิเติร์ 3 ชุด
3. ชุดฝึกวงจรไฟฟ้า 3 ชุด
4. ชุดฝึกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3 ชุด
5. หม้อแปลงไฟฟ้า 220/24 v 3 ชุด
6. แผง Photo Board 3 ชุด
 
หลักสูตรต่อเนื่อง/สัมพันธ์
22-EEP 11, 22-DRC 10
 
ระยะเวลาการอบรม
2 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
6 ท่าน
 
ค่าอบรม
7,500บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook