เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > การดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในเครื่องจักรกล

การดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในเครื่องจักรกล

21-MEC-51
 
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เข้าใจหน้าที่และหลักการทำงานของอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในเครื่องจักรกลและสามารถควบคุมอุปกรณ์ความปลอดภัยให้ติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นเช่น Robot, AGV และ Press Machine เป็นต้นรวมไปถึงสามารถป้องกันอุบัติเหตุกับพนักงานในโรงงานได้
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. ความหมายของความปลอดภัย
2. สถิติการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทย
3. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4. อันตรายที่เกิดจากเครื่องจักร
5. การวิเคราะห์อันตรายจากเครื่องจักร
6. 6 ขั้นตอนของความปลอดภัยเครื่องจักร ( Six steps to a safe machine)
6.1. การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)
6.2. การลดความเสี่ยง (Risk Reduction)
7. ความสำคัญของ Safety
8. การเคลื่อนไหวของเครื่องจักร (Machine Motion)
9. ชนิดของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร
10. หน้าที่ หลักการทำงาน โครงสร้าง และการประยุกใช้งาน
• Safety Switches
• Light Curtain
• Vision camera
• Laser Scanner
11. เทคนิคการออกแบบระบบป้องกันเครื่องจักรกล
12. การโปรแกรมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ระบบป้องกัน(Safety)เครื่องจักรกล
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ช่างเทคนิค วิศวกร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป) และ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการออกแบบสายการประกอบ หรือ งานซ่อมบำรุงระบบอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัยทางด้านเครื่องจักร โดยมีพื้นฐานด้านไฟฟ้า หรือเครื่องกล ต้องการเพิ่มเติมความรู้ ทางด้านความปลอดภัย
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป)
2. ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านช่างทั่วไป
3. มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. ชุดฝึก Safety SICK 1 ชุด 2. Software 1 ชุด
 
หลักสูตรต่อเนื่อง/สัมพันธ์
1. การออกแบบระบบขับเคลื่อนทางกลสำหรับระบบอัตโนมัติ (21-MEC-41) 2. หุ่นยนต์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน(21-ROB 10) 3. การออกแบบหุ่นยนต์คาร์เทเชียนเพื่อประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม(21-ROB-20)
 
ระยะเวลาการอบรม
2 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
6 ท่าน
 
ค่าอบรม
7,000บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook