เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > การจำลองโมเดลสายการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม Plant Simulati

การจำลองโมเดลสายการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม Plant Simulati

21-OPM-10
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้งาน Plant Simulation จำลองโมเดล สถานการณ์การของการผลิตได้
2. สามารถประยุกต์ใช้ Plant Simulation วิเคระห์ปัญหาเพื่อลดความสูญเสียในการผลิตได้
3. สามารถเสนอแนวทางการปรับปรุงได้
 
เนื้อหาหลักสูตร
1.ทบทวนพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับสายการผลิต
2. การสร้าง Model 7 Waste โดยใช้ Software Simulation
3. จำลองโมเดล การผลิตมากเกินไป(Over production)
4. จำลองโมเดลคลังสินค้า (Inventory)
5. จำลองโมเดลการลำเลียง (Transport)
6.จำลองข้อบกพร่องในการผลิต(Defect)เพื่อศึกษาผลกระทบต่อการผลิต
7. จำลองโมเดลประสิทธิภาพการทำงานของคน (Idle Time)
8. จำลองการเคลื่อนไหว (Movement)
9.จำลองขั้นตอนการผลิตที่มากเกินความจำเป็น(Over Processing) เพื่อศึกษาผลกระทบ
10. วิเคราะห์ปัญหาเพื่อปรับปรุงในแต่ละ Model โดยใช้เครื่องมือใน Simulation
11.การเลือกแนวทางการปรับปรุงที่ดีที่สุด
12. การจัดทำเอกสารเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุง
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ผู้เกี่ยวข้องกับการทำงานในระบบงาน ในสายการผลิต และการปรับปรุง สายการผลิต
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. จบวิศวกรรมอุตสาหการ 2. จบบริหารการผลิต 3. มีความรู้ความเข้าใจการบริหารการผลิต
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. Computer + Software 12 Unit
หมายเหตุ ในหลักสูตร ให้ License (Student Version) แก่ผู้สนใจ ในการนำกลับไปทวน
 

 
ระยะเวลาการอบรม
3 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
6 ท่าน
 
ค่าอบรม
13,500บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook