เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > การปรับตั้งเครื่องจักรด้วยเครื่องมือวัดพื้นฐาน

การปรับตั้งเครื่องจักรด้วยเครื่องมือวัดพื้นฐาน

44-CAL-01
 
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปรับตั้งเครื่องจักรด้วยเครื่องมือวัดพื้นฐาน
 
เนื้อหาหลักสูตร
1.มาตรฐานต่างๆที่ใช้ในการปรับตั้งเครื่องจักร
2.เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการปรับตั้ง
3. การตรวจสอบหาค่าความคลาดเคลื่อนเบื้องต้น
4.การวิเคราะห์ผลที่ได้เพื่อหาแนวทางในการปรับตั้ง
5. ปฏิบัติการปรับตั้งเครื่องจักร
6. การตรวจสอบหลังการปรับตั้งเครื่องจักร
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ผู้ที่สนใจการปรับตั้งเครื่องจักรโดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องจักรพื้นฐาน
2. ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องมือวัด พื้นฐาน
3. ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ ม.3 และทำงานในส่วนควบคุมเครื่องจักรอย่างน้อย 1 ปีหรือปวช. สาขาช่างกลโรงงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
- เครื่องกลึง , เครื่องกัด
- ไดอัลอินดิเคเตอร์ , ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์
- เพลาทดสอบมาตรฐาน , ฉากใบมีด ฯลฯ
 
หลักสูตรต่อเนื่อง/สัมพันธ์
- การปรับตั้งชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัดพื้นฐาน ( WORK ALIGNMENT WITH BASIC MEASURING TOOL )
 
ระยะเวลาการอบรม
2 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
12 ท่าน
 
ค่าอบรม
6,000บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook