เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > ความปลอดภัยในการปฏิบัตงานกับเครื่องจักรกล

ความปลอดภัยในการปฏิบัตงานกับเครื่องจักรกล

44-SEF-01
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ ความปลอดภัยในการปฎิบัติงานกับเครื่องจักรกล
2. เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
- ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและ ชีวอนามัย
- บทบาทหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
2. สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ซื่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฎิบัติงาน
- ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3. การป้องกันและควบคุมอันตราย
- การตรวจสภาพร่างกายก่อนปฎิบัติงาน
- ตรวจความพร้อมเครื่องจักรก่อนการใช้งาน
- อุปกรณ์ป้องกันภัยในขณะปฎิบัติงาน
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ผู้ที่ทำงานด้านสายการผลิต , งานซ่อม-สร้างเครื่องมือ อุปกรณ์ , หัวหน้างาน , หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอุตสาหกรรม
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. ผู้ที่ปฎิบัติงานอยู่กับเครื่องจักรกล , สายงานการผลิต , หัวหน้างาน
2. ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานเครื่องจักรกลพอสมควร
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. เครื่องกลึง + CNC
2. เครื่องกัด + CNC
3. เครื่องเจีย
 
หลักสูตรต่อเนื่อง/สัมพันธ์
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
 
ระยะเวลาการอบรม
1 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
15 ท่าน
 
ค่าอบรม
2,200บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook