เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > การโปรแกรม PLC (Control Logix 5000 & RS Logix 5000) ระดับสูง

การโปรแกรม PLC (Control Logix 5000 & RS Logix 5000) ระดับสูง

22-PLC-54
 
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถเข้าใจโครงสร้างส่วนประกอบขั้นสูง หลักการทำงานและการใช้คำสั่ง ฟังก์ชั่นต่างๆ ในกลุ่มคำสั่งขั้นสูงในการเขียนโปรแกรมของระบบโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ได้สามารถใช้โปรแกรม RS Logix5000 Software เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของ PLC Logix5000 และ conveyor และ Lifting application ได้
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. การสร้างและการจัดการ RSLogix 5000 project รูปแบบใหม่
2. การจัดข้อมูลใน RSLogix 5000 project.
3. การเข้า การแก้ไข การตรวจสอบ การเขียนแลดเดอร์ใน RSLogix 5000 project.
4. การสื่อสารร่วมกับโมดูล 1756-I/O
5. การกำหนดค่า Produce และ Consume tags
6. ControlNet Network
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ช่างเทคนิค วิศวกร หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้า และดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รวมถึงมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม PLC Logix5000 ขั้นพื้นฐาน
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. PLC (Logix5000) Allen Bradley 2 sets
2. RS Logix5000Software 2 sets
3. Conveyor and Lifting application
Simulation module 2 sets
4. Computer Notebook 2 sets
 

 
ระยะเวลาการอบรม
3 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
4 ท่าน
 
ค่าอบรม
11,500บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook