เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > เทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพแม่พิมพ์ตัดเจาะ (Blanking & Piercing)

เทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพแม่พิมพ์ตัดเจาะ (Blanking & Piercing)

42-TDT-23
 
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมทราบถึงเทคนิคกระบวนการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลง การตัดและเจาะ รวมไปถึง ความสามารถเลือกใช้การทำงานที่เหมาะสมกับงานและประเภทของแม่พิมพ์ สามารถกำหนดค่าใช้จ่ายและเวลาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. หลักการปรับปรุงคุณภาพแม่พิมพ์ตัดและเจาะเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องของชิ้นงาน
2. การตรวจสอบข้อบกพร่องของชิ้นงานที่เกิดจากการตัดและเจาะของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะและค่าความ คลาดเคลื่อนของพันซ์ (Punch) และดาย (Die)
3. การตรวจสอบอายุการใช้งานของพันซ์ (Punch) และ ดาย (Die) และอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ใช้ในแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
4. การลดขั้นตอน ลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายของการสร้างและการทำงานของงานตัดและเจาะ
5. การเพิ่มผลผลิตในการทำงานของแม่พิมพ์ตัดและเจาะ โดยการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับงาน
6. การนำพันซ์ (Punch) และดาย (Die) ชุดเก่าที่เลิกใช้งานแล้ว มาดัดแปลงแก้ไขเพื่อใช้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆ
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ หรืองานบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในงานแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ หรืองานบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ
2. เป็นบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจทางด้านการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. แม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะและตัวอย่างชิ้นงาน
2. เอกสารประกอบการฝึกอบรม
3. แผ่นนำเสนอ
 

 
ระยะเวลาการอบรม
2 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
15 ท่าน
 
ค่าอบรม
5,500บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook