เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงาน Wire EDM โดยใช้โปรแกรม Master CAM

เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงาน Wire EDM โดยใช้โปรแกรม Master CAM

41-CAM-41
 
วัตถุประสงค์
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถที่จะเขียนโปรแกรม ควบคุมเครื่องWire EDM ซีเอ็นซี โดยใช้โปรแกรม Mastercam
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. ระบบแกนและระนาบของเครื่อง Wire EDM
2. การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
3. การสร้างทางเดินของเครื่องมือตัดงานอาศา และ4แกน
4. การ Post processor สร้าง NC – Code
5. การส่งข้อมูล
6. การติดตั้งค่าจุดอ้างอิง
7. การปฏิบัติงานกับเครื่องจักร
8. การบำรุงรักษาและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องWire EDM
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ช่างเทคนิค วิศวกร และผู้ที่เขียนโปรแกรมและปฏิบัติงานกับเครื่อง Wire EDM
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงานหรือเทคนิคการผลิต ช่างเขียนแบบ
2. ผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้เครื่อง Wire EDM และอ่านคำสั่งภาษาอังกฤษได้
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. เครื่อง Wire EDM
 
หลักสูตรต่อเนื่อง/สัมพันธ์
1. Wire EDM Technique level1 (41-EDM-11)
 
ระยะเวลาการอบรม
2 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
9 ท่าน
 
ค่าอบรม
5,900บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook