เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > การเขียนแบบ Jig&Fixture โดยใช้ CAD 3D

การเขียนแบบ Jig&Fixture โดยใช้ CAD 3D

44-JIG-24
 
วัตถุประสงค์
1. เข้าใจหลักการออกแบบ Jig & Fixture
2. เข้าใจหลักการเขียนแบบ Jig & Fixture ด้วยโปรแกรม SolidWork
3. สามารถสร้างและเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง
4. สามารถจำลองการทำงานของ Jig & Fixture ได้อย่างถูกต้อง
5. สามารถสร้างภาพฉายและแบบสั่งงานได้อย่างถูกต้อง
 
เนื้อหาหลักสูตร
1.ทฤษฎีการออกแบบ Jig & Fixture
2.เทคนิคการเขียนแบบ Jig & Fixture
3.การสร้างและเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน
4.การจำลองการทำงานของ Jig & Fixture
5.การสร้างภาพฉายและแบบสั่งงาน
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ผู้ที่ทำงานด้านออกแบบ Jig & Fixture
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
ผู้เข้าอบรมต้องมีความรู้พื้นฐานการเขียนแบบเบื้องต้น ด้วยโปรแกรม SolidWork และมีความรู้ด้านการอ่านแบบ Jig & Fixture
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. คอมพิวเตอร์
2. Program SolidWork
3. เอกสารประกอบการฝึกอบรม
 
หลักสูตรต่อเนื่อง/สัมพันธ์
1. การออกแบบ Jig & Fixture ที่ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ 44-JIG-31
 
ระยะเวลาการอบรม
3 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
12 ท่าน
 
ค่าอบรม
8,600บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook