เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > เซนเซอร์และการเก็บข้อมูลด้วย LabView เพื่อสนับสนุน Smart Factory

เซนเซอร์และการเก็บข้อมูลด้วย LabView เพื่อสนับสนุน Smart Factory

22-MOM-30
 
วัตถุประสงค์
ผู้เข้าฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และมั่นใจ ที่จะจัดทำระบบการเชื่อมโยงข้อมูลจากเครื่องมือ เครื่องจักร หรือกระบวนการผลิต ตลอดจนการโปรแกรมจัดการข้อมูล ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของตน
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. แนะนำระบบ PC Base เบื้องต้น
2. หลักการของ เซนเซอร์ เช่น พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ เทอร์โมคับเปิ้ล ,เซนเซอร์Vibration , Strain gage เป็นต้น
3. เซนเซอร์และมีเตอร์สำหรับการตรวจติดตามระบบพลังงานไฟฟ้า
4. การปรับแต่งสัญญาณและตัวแปลงสัญญาณดิจิตอล
5. การเขียนโปรแกรม Labview เบื้องต้น
6. การเก็บและการบันทึกข้อมูล เข้าสู่ระบบ PC เช่น สถานะเครื่องจักร
7. เทคโนโลยีระบบอีเธอร์เนท (Ethernet) และการสร้างระบบปฏิบัติงานบนเครือข่ายอินเตอร์เนต
8. การเก็บข้อมูลผ่านอุปกรณ์ไร้สาย (Wireless)
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เข้าฝึกอบรมจากอุตสาหกรรม เช่น ช่างเทคนิค หรือวิศวกร หรือผู้สนใจ ที่ต้องการจะเชื่อมโยงข้อมูลจากเครื่องมือ เครื่องจักร หรือกระบวนการผลิต รวมไปถึงการเลือกอุปกรณ์, การปฏิบัติงาน, การโปรแกรม, การปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบ
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. ระบบ PC-Base
2. ชุดฝึกอบรมระบบเซนเซอร์
3. ซอฟต์แวร์ Labview
4. อุปกรณ์ชุดการเก็บข้อมูล
 
หลักสูตรต่อเนื่อง/สัมพันธ์
Embedded Control and Monitoring Using LabVIEW for IoT.
 
ระยะเวลาการอบรม
2 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
6 ท่าน
 
ค่าอบรม
9,500บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook