เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > สมัครงาน
สมัครงาน

สถาบันไทย-เยอรมัน เป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย
และรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ให้แก่บุคลากร
ในภาคอุตสาหกรรม สถาบันต้องการรับสมัครพนักงานในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
 
(สามารถกรอกใบสมัคร online ได้ โดยคลิกที่ปุ่ม  สมัครงาน )


เจ้าหน้าที่งานขาย(ประจำศูนย์ชลบุรี และอยุธยา)
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมการตลาดหรือสาขา
 • ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์
 • สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ระดับพื้นฐาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีอนุญาตขับขี่รถยนต์
*** ประจำ ศูนย์ชลบุรี, ศูนย์กรุงเทพฯ ***
(ประกาศเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559)
 
ช่างเทคนิคทดสอบและประกันคุณภาพ
 • เพศชาย, วุฒิการศึกษาระดับปวส. สาขาเครื่องกล อุตสาหการ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านช่าง งานห้องทดสอบ (Lab) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยันหมั่นเพียรและระเอียดรอบคอบ

(ประกาศเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559)

Plastic Injection Engineer
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, แม่พิมพ์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทางานด้านงานฉีดพลาสติก อย่างน้อย 3 ปี
 • มีทัศนคติที่ดีในการทางานและทางานเป็นทีมได้ดี
 • มีทักษะและใจรักในการถ่ายทอดความรู้

(ประกาศเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559)

ผู้อำนวยการศูนย์แม่พิมพ์และเครื่องมือกล
 • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาแม่พิมพ์ เครื่องกลหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ และทักษะ ประสบการณ์ด้านงานแม่พิมพ์ 10 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์บริหารงานด้านแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและบุคคลิกเหมาะสมในการประสานงานความร่วมมือองค์กรต่างๆ
 • มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ในการสร้างและพัฒนาองค์กรเป็นอย่างดี

(ประกาศเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559)

Machine Design Engineer
 • วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Solid work, Auto CAD และ Microsoft Office ขั้นพื้นฐานได้
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดีพอใช้

(ประกาศเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559)

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมประวัติการทํางานโดยละเอียด เอกสารทางการศึกษา
และรูปถ่าย จำนวน 1 รูป มาที่แผนกทรัพยากรมนุษย์ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 
 
สถาบันไทย-เยอรมัน
ติดต่อ : คุณพัชรี แสงอร่าม (แผนกทรัพยากรมนุษย์)
เลขที่ : 700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038-215033-39, 038-930100 ต่อ 1213
โทรสาร : 038-743467
อีเมล์ : patcharee.s@tgi.mail.go.th
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook