เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > สมัครงาน
สมัครงาน

สถาบันไทย-เยอรมัน เป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย
และรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ให้แก่บุคลากร
ในภาคอุตสาหกรรม สถาบันต้องการรับสมัครพนักงานในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
 
(สามารถกรอกใบสมัคร online ได้ โดยคลิกที่ปุ่ม  สมัครงาน )


Plastic Injection Engineer
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, แม่พิมพ์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการทางานด้านงานฉีดพลาสติก อย่างน้อย 3 ปี
  • มีทัศนคติที่ดีในการทางานและทางานเป็นทีมได้ดี
  • มีทักษะและใจรักในการถ่ายทอดความรู้

(ประกาศเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559)

ผู้จัดการแผนกออกแบบและจัดการการผลิตดิจิตัล (1 อัตรา)
1. เพศชาย/อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต/เครื่องกล/อุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการใช้ CAD/CAM/CAE ในงานด้านฝึกอบรมหรือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์หรือเครื่องจักรกลหรือระบบอัตโนมัติ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. มีความเป็นผู้นำ/กระตือรือร้น
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
(ประกาศเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560)
ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (1 อัตรา)
1. เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล,แมคคาทรอนิกส์,ไฟฟ้าหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 5 ปีขึ้นไป
4. มีความเป็นผู้นำ/กระตือรือร้น
5. มีความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
(ประกาศเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560)
ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมประวัติการทํางานโดยละเอียด เอกสารทางการศึกษา
และรูปถ่าย จำนวน 1 รูป มาที่แผนกทรัพยากรมนุษย์ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 
 
สถาบันไทย-เยอรมัน
ติดต่อ : คุณพัชรี แสงอร่าม (แผนกทรัพยากรมนุษย์)
เลขที่ : 700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038-215033-39, 038-930100 ต่อ 1213
โทรสาร : 038-743467
อีเมล์ : patcharee.s@tgi.mail.go.th
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook