เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > สมัครงาน
สมัครงาน

สถาบันไทย-เยอรมัน เป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย
และรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ให้แก่บุคลากร
ในภาคอุตสาหกรรม สถาบันต้องการรับสมัครพนักงานในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
 
(ไม่สามารถกรอกใบสมัคร online ได้ ในขณะนี้ ขออภัยในความไม่สะดวก)


เจ้าหน้าที่ดูแลห้องเครื่องมือ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช./ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน ช่างแม่พิมพ์ ช่างอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคและสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้านคลังสินค้า การเบิก-จ่าย/การควบคุมสต็อก/การจัดเก็บสินค้าคงคลัง
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน/MS Office/E-mail

(ประกาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561)

ช่างเทคนิคงานเชื่อม
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. งานเชื่อม/ช่างกลโรงงาน/ช่างยนต์
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานเชื่อม/ช่างกลโรงงาน/ช่างยนต์
 • มีความรู้พื้นฐานด้านโลหะและงาน Metal Work
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี รวมถึงโปรแกรมพื้นฐาน
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร/รด. เรียบร้อยแล้ว
 • เป็นผู้มีสูขภาพแข็งแรง อดทน ขยันเรียนรู้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

(ประกาศเมื่อ 15 มกราคม 2561)

ช่างเทคนิคทดสอบ
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานโลหะ/งานเชื่อม/วัสดุ
 • มีความรู้พื้นฐานด้านโลหะและงาน Metal Work
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี รวมถึงโปรแกรมพื้นฐาน
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร/รด. เรียบร้อยแล้ว
 • เป็นผู้มีสูขภาพแข็งแรง อดทน ขยันเรียนรู้
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี รวมถึงโปรแกรมพื้นฐาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

(ประกาศเมื่อ 15 มกราคม 2561)

ช่างซ่อมบำรุง
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ช่างก่อสร้าง
 • มีความรู้และประสบการณ์ในกงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี (งานปูน/งานประปา/ก่อสร้าง/สาธารณูปโภค)
 • มีความรู้ไฟฟ้าเบื้องต้นจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

(ประกาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561)

Sale Representative
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม/การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย อย่างน้อย 2 ปี
 • มีบุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือล้น
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

(ประกาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561)

Plastic Injection Engineer
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล แม่พิมพ์หรือสาขาอื่นๆ ท่ี่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานฉีดพลาสติก อย่างน้อย 3 ปี
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีทักษะและใจรักในการถ่าทอดความรู้

(ประกาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561)

วิศวกร (ประจำศูนย์กรุงเทพฯ)
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาแมคคาทรอนิกส์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติหรือด้านออกแบบสร้องไลน์ผลิตอัตโนมัติ 3-4 ปี

(ประกาศเมื่อ 15 มกราคม 2561)

หัวหน้างานบัญชี
 • เพศ/หญิง วุฒิการศึกษปริญญาตรี สาขาบัญชี อายุ 28-35 ปี
 • มีประสบการณืทำงานด้านบัญชี อย่างน้อย 5 ปี
 • วางแผนการปฏิบัติงานด้านบัญชีให้สอดคล้องกับแผนหน่วยงาน
 • ตรวจสอบความถูกต้องบันทึกข้อมูลให้เป็นตามมาตรฐานการบัญชัี
 • รายงานกระทบยอดบัญชีต่างๆ เช่น ลูกหนี้
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel/Worf ได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Accpace ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

(ประกาศเมื่อวัันทัี่ 15 มกราคม 2561)

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมประวัติการทํางานโดยละเอียด เอกสารทางการศึกษา
และรูปถ่าย จำนวน 1 รูป มาที่แผนกทรัพยากรมนุษย์ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 
 
สถาบันไทย-เยอรมัน
ติดต่อ : คุณพัชรี แสงอร่าม (แผนกทรัพยากรมนุษย์)
เลขที่ : 700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038-215033-39, 038-930100 ต่อ 1213
โทรสาร : 038-743467
อีเมล์ : patcharee.s@tgi.mail.go.th
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook