เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะเยี่ยมชม สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (สถาบัน ICTI)

คณะเยี่ยมชม สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (สถาบัน ICTI)

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (F.T.I.) โดย สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (สถาบัน ICTI)
ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน Smart Factory ตามนโยบายภาครัฐว่าด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการก้าวเข้าสู่ Industry 4.0
โดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมไทย นำไปสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจและประเทศชาติ ซึ่งได้เล็งเห็นว่าสถาบันไทย-เยอรมัน เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ด้านแม่พิมพ์ เครื่องจักรกล การควบคุมโรงงานด้วยระบบ Automation and Robot ที่ช่วยลดต้นทุนประหยัดพลังงาน ตรวจสอบและซ่อมบำรุงได้รวดเร็ว มีคุณภาพ ตลอดจนการบริหารจัดการเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ โดย คุณวิโรจน์ เฉลิมรัตนาพร ให้การต้อนรับ
 
คณะเยี่ยมชม สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (สถาบัน ICTI)
 
คณะเยี่ยมชม สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (สถาบัน ICTI)
 
คณะเยี่ยมชม สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (สถาบัน ICTI)
 
คณะเยี่ยมชม สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (สถาบัน ICTI)
 
คณะเยี่ยมชม สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (สถาบัน ICTI)
 
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook