เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จัดเสวนา

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จัดเสวนาในหัวข้อ “อุตสาหกรรมบริการ: กลไกสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเพื่ออนาคต”

วันที่ 20 มิถุนายน 2560

สำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ  “อุตสาหกรรมบริการ : กลไกสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเพื่ออนาคต” ณ โรงแรมอีสทิน แกรนด์สาทร โดยเป็นการดำเนินงานภายใต้ โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการของไทย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ระยะที่ 2
 
เสวนาในหัวข้อ “อุตสาหกรรมบริการ: กลไกสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเพื่ออนาคต”
 
โดย นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาและร่วมเสวนา ในการนี้ นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการ สถาบันไทย-เยอรมัน นางมัลลิกา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย และ นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ได้ร่วมเสวนา ดำเนินการเสวนาโดย ดร. รัชดา เจียสกุล หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด
 
เสวนาในหัวข้อ “อุตสาหกรรมบริการ: กลไกสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเพื่ออนาคต”
 
เสวนาในหัวข้อ “อุตสาหกรรมบริการ: กลไกสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเพื่ออนาคต”
 
ที่มาของข่าวจาก www.oie.go.th
 
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook