เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ สถาบันไทย-เยอรมัน (www.tgi.or.th)

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ขอความอนุเคราะห์สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์หน่วยงาน

 
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ สถาบันไทย-เยอรมัน (www.tgi.or.th)
คำชี้แจง : แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ ข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุง
             การให้บริการเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด ดังนั้นคำตอบของท่านทุกข้อจึงมีความสำคัญยิ่ง 
             ขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
 
กรอกแแบบสอบถาม  Online  https://goo.gl/DefjBX คลิก
 
Download แบบสอบถาม ได้ที่ https://goo.gl/uyK625 คลิก
 
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook