เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์อยุธยา

พิธีเปิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์อยุธยา

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 
คุณคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสถาบันไทย-เยอรมัน (ศูนย์อยุธยา) โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดี  เช่น คุณสมหวัง ถุงสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกทั้ง คณะกรรมการสถาบันฯ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
 
พิธีเปิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์อยุธยา
 
สถาบันไทย-เยอรมัน เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยได้ปรับแผนการดำเนินงานเชิงรุก และมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ 
ตอบสนองนโยบายภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้มีความเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยเฉพาะในปัจจุบันที่รัฐบาลเน้นที่จะพัฒนาประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่ประเทศไทย 4.0
 
“ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต สถาบันไทย-เยอรมัน (ศูนย์อยุธยา)” มีความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งห้องปฏิบัติการฝึกอบรม
ห้องปฏิบัติงานโครงการ และห้องสัมมนา รวมถึงสามารถให้บริการคำปรึกษาด้านเทคนิคแก่ผู้ประกอบการได้ด้วย จากประสบการณ์ในการให้บริการมากกว่า 20 ปี
 
พิธีเปิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์อยุธยา
 
พิธีเปิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์อยุธยา
 
พิธีเปิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์อยุธยา
 
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook